Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Bill & Belinda Gates foundation

De al decennia lang massamoord predikende Bill Gates die met de Pharmaceutische industrie minimaal 15% van de wereldbevolking wil uitroeien. Uiteindelijke doel terug brengen wereldbevolking

Read More »

Brief aan Willem Holleeder

De allesnaaier Peter R de Vries: verklaring onder ede: ik heb SONJA HOLLEEDER niet genaaid wat het leven toch mooi van de grootste allesnaaier en mediamanipulator Peter

Read More »