Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Er komt verder onderzoek naar Dascha Graafsma

Waarom werd er onmiddellijk gezegd dat er geen onderzoek mogelijk was? Dat wijst op een opdracht van hogerhand en wijst op strafrechtelijke zaken zoals op deze site uitvoerig staan vermeld omdat Rene Graafsma zich met de financiële gevolgen van de woekerpolissen bezig hield.

Maar OM stelt al dat er geen strafrechtelijke zaken in het laatste rapport, wat gisteren bij Jinek besproken werd, zitten om de zaak Dascha Graafsma te openen die om en nabij november 2015 plaatsvond

De Rabobank met woeker niet aflosbare hypothekeren Interpolis met woekerpolissen en Libor Fraudeurs die samenwerken met OM en daardoor niet meer vervolgd worden voor criminele activiteiten omdat men voor 70 miljoen strafrechtelijke vervolgingen heeft afgekocht. Een crimineel aandeel in elkaar

Er moet verder onderzoek komen naar Dascha Graafsma schreef ik op 11 mei 2017 op een crimewebsite waar ik voor artikelen schreef

De dood van Dascha Graafsma blijft de gemoederen bezighouden. Terecht in doofpotten Nederland. Op de allereerste plaats leef ik mee met de familie en met vader René Graafsma. Ik heb zelf een kind verloren aan een ziekte en dat is niet te verteren, laat staan als andere mensen daar de hand in hebben gehad. Ik heb de twijfelachtige eer gehad privédetective te zijn geweest met een heuse vergunning van justitie nr. POB 589. Gespecialiseerd in overheidscorruptie, witwassen met buitenlandse constructies, belangenverstrengeling. Kortom zo’n beetje alles wat met witteboordencriminaliteit te maken heeft en de strafkant van veel overheden.

En vanuit dat gegeven heb ik, toen er weer wat werd gepubliceerd over de zaak van Dascha de Graaf, eens alles bekeken wat ik kon vinden wat er over de zaak werd gezegd. Op de eerste plaats kom ik net zoals alle mensen o/a Frank de Groot, patholoog ( doden liegen niet ) tot de conclusie: Het is geen zelfmoord. En als dat toch zo zou zijn dan is zij absoluut tot zelfmoord gedreven. Dit laatste vindt ik weer onderbelicht in wat ik heb gezien. Ik zelf ben in 2011 en in 2015 vanwege mijn kritiek op de overheid door christelijke veteranen geprest om zelfmoord te plegen, door mij voor te houden dat ik de passerende goederentrein ook wel kon nemen.  En dat is gewoon een misdrijf alleen lastig te bewijzen. Iemand tot zelfmoord drijven is in Nederland schering en inslag en publiciteit wordt met grote verve de kop ingedrukt en vooral uit de media gehouden. De VOC mentaliteit. Wij zijn een land waar de geestelijke wreedheid zo groot is ten opzichte van burgers en gevangenen, dat Nederland boven, ongeveer op de 4e plaats,  aan op de lijst van Amnesty International staat van regimes die dat op grote schaal toepassen.

Wat mij verder nog opviel is dat er in een video werd verklaard dat zij om 1.15 uur haar telefoon kwijt was en haar ID kaart, dat meld bij een politieagent in opleiding en dat men later aan de hand van een stappenteller op de telefoon haar gangen heeft nagegaan. Dat zou niet kunnen want zij was de telefoon kwijt. In een tweede video laat men mogelijk zien dat er een schaduw rond Dascha mee beweegt. Ik vond dat ongeloof waardig, maar als men de stappenteller van de telefoon kan  koppelen aan de plekken waar Dascha gelopen heeft en dat klopt weer met andere getuigen dan zou men voorzichtig kunnen concluderen dat de degene die haar naar de rails heeft gebracht haar telefoon in zijn/haar zak bij zich had en later heeft weggegooid.

Opperrechter weet deze corruptie niet op te lossen. Er zijn grotere financiële belangen waar hij van afhankelijk is

Onze TV held spreekbuis van de onderwereld Peter R de Vries 100% onderwereld PR geloofde niet dat als je gedrogeerd op de rails wordt gezet gedwongen om zelfmoord te plegen je dan zou blijven staan maar weg zou gaan. Maar wat denk je er van als zo iemand met overwicht tegen zo’n meisje zegt:  je blijft daar op de rails staan of we roeien je hele familie uit en je vriendinnen en kennissen er bij. En kom je van de rails af dan schiet ik je dood en de rest gebeurt ook. Een meisje van haar leeftijd onder de toegediende drugs is gewoon niet meer in staat te handelen Peter R de Vries. De tweede video concludeert dat vader René de Graaf die zich met de woekerpolissen bezig hield, althans de schadelijke gevolgen daarvan, onder druk is gezet zijn kruistocht tegen de banken over de woekerpolissen te stoppen door zijn dochter te vermoorden. Ik acht dat niet uitgesloten in de maffia regeert Nederland. Eigenlijk vindt ik dit een aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Vandaar weer het doofpottengedoe. Dat maakt het dubbel triest voor de familie en René de Graaf. Ik zou er graag vanuit deze zienswijze onderzoek naar doen omdat dit een hele andere manier van rechercheren vereist en andere inzichten en veel psychologie en het kost tijd. Dat heeft het gemakzuchtige OM niet. De hoofdofficieren van justitie zijn 1/3 van hun tijd bezig beschikkingen op te stellen voor uw niet betaalde bekeuringen en dan koste bekeuring van 100,– euro 2000,–  euro.

Laat de bonnenboekjes werken

Op deze site staat een artikel over de criminele Rabobank die haar eigen klanten besteelt zonder gevolgen. Lees dan ook het artikel “OM criminaliteitsbestrijder of criminele organisatie?” Kijk op mijn blog met de zelfde naam als deze site staan ook artikelen over de niet aflosbare (woeker) hypotheek deel 1, deel 2 en deel 3. Dit is hetzelfde als de woekerpolissen. Alleen anders als René de Graaf weet onze 100% onderwereld PR Peter R de Vries welke contacten ik heb mij zal niet zoveel overkomen en tijdens het uit elkaar rafelen van andere zaken zal ik zeker de zaak Dascha Graafsma ernaast leggen, want ik ben er ook van overtuigd het om de woekerpolissen is gegaan en dat de woekerhypotheken dezelfde mensen zijn.

De advocaten/minister van justitie marionet CDA en OM en RABO een crimineel aandeel in elkaar
Zie alle andere artikelen op deze site