Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

MISBRUIK HOOFD POLITIE burgermeester Mr Tjerk Bruinsma in Alphen a/d Rijn

Mr. Tjerk Bruinsma van het PVDA kartel Plat walsen die Wil Verschuur Wat denk ze wel Ze moet maar weten waarde macht ligt

Het is wat met die Mr. titels die als ware machtswellustige ELITE garde bovenaan, na de boeren op de lijst van de ongeveer 160.000 multimiljonairs staan. Onze ELITE verheerlijker Sander Schimmelpenning van het ELITE TOP 500 Quote ziet er ook veel in de top 500 staan. Een beetje buiten zicht natuurlijk. Als Mr. rover wil je niet zo in de belangstelling staan. Dat moet je overlaten aan de echte grote jongens zoals Mr. G Spong. We kennen ze allemaal degene die veel voor de TV verschijnen, behalve natuurlijk Mr. Bernadette Ficq en haar collega Mr Nico Meijering nu even niet nadat Mr haha Peter R de Vries (schizofreentje volgens de geldende elite normen) zijn zwijgplicht die hij niet heeft verbrak en de 2 advocaten plotseling net zo crimineel waren als hij zelf. Mr. G Spong is een goed elite voorbeeld zijn gezegdes zijn: als Mr. titel en advocaat moet je volstrekt gewetenloos zijn. Nou dat is te merken in Nederland. Mr. G Spong topadvocaat: de overheid (in dit geval ook Mr. Tjerk Bruins en natuurlijk de gemeente Alphen aan den Rijn) is volgens haar eigen wetgeving de grootste criminele organisatie. In de aangifte heb ik dat ook verwerkt.

De criminele organisatie waar Mr. G. Spong steeds over roept en volgens hun eigen wetgeving de grootste criminele org van Nederland is. Volgens de EU zijn we een schurkenstaat witwasparadijs. Volgens Staatssecretaris SNEL niet. Nederland Buitenland vergeten heer SNEL Curaçao buiten EU grootste witwasparadijs.

De aangifte die hieronder staat heeft iets zeer opmerkelijks. Als we naar de Willem Holleederzaak kijken en die iedereen behalve Willem Holleeder rijk hebben gemaakt, als u op de site verder kijkt naar de Veluwe Mr. titel zwendel en ook naar de aangifte, is duidelijk te zien dat de advocatuur zich zeer rijk procedeert. En nu al duidelijk begint te worden dat de oorzaak dat de rechtbanken te zwaar belast zijn en vast lijken te lopen, niet komt door ons arme sloebers die ons recht willen halen, maar door de advocatuur die de ene na de andere procedure starten voor hun cliënten, om als maar meer inkomsten te generen, onder het motto: GELD WEG RECHT WEG.

Mr. A.R.A.L. Norenburg Wat moet je van zo’n Mr. titel denken??? Geen commentaar dus.

Maar Mr. A.R.A.L. Norenburg maakt het helemaal te bond. In Nederland kunt u maar 1 maal in hoger beroep gaan. Maar in deze zaak die helemaal niets voorstelt en gewoon nooit voor een of andere rechtbank had moeten komen is dat toch wat anders.. Maar inplaats daarvan komt de zaak bij:

 1. De politierechter   
 2. Rechtbank te Den Haag 
 3. Het gerechtshof te Den Haag 
 4. En de Hoge Raad
Wil Verschuur die haar best doet en als gemeenteraadslid controleert, ongerechtigheid meld en dan wordt plat gewalst en arm gestolen Je moet met je poten van onze bestuurders die hun werk doen afblijven riep PVDA minister Plaskerk altijd Maar zijn Mr. titel partijgenoot Mr. Tjerk Bruinsma heeft dat niet begrepen en laat haar afslachten.  

Dat is kassa voor de advocaat. En dat is kassa voor de belastingbetaler in negatieve zin, want die rechtszaken kosten natuurlijk veel geld. En omdat deze zaak in principe ook nog eens wat bedrag betreft eigenlijk niet past bij de rechtbank en het gerechtshof, heeft de advocaat bij de verlofkamer een aanvraag moeten indienen om als verlofstelselzaak behandeld te worden. De advocaat moet dus wat verzonnen hebben om berechting bij de rechtbank en later bij het gerechtshof te krijgen. Na het politievonnis had een hoger beroep bij de rechtbank alleen het logische geleken. De zaak was zeker geen cassatiezaak en dan was het daarbij gebleven. Maar omdat men kennelijk niet vanuit een rechtbankvonnis vandaan in cassatie kon gaan, heeft de advocaat, er nog maar een niet wettelijk toegestaan hoger beroep bij gedaan naar het gerechtshof. Het is werkelijk van de zotte. De advocaat wist al lang dat de zaak bij de rechtbank zou worden verloren maar leverde geld op en maakte de plat te walsen gemeenteraadslid nog armer De uitschakeling was in volle lucratieve gang. Het niet meer toegestane hoger beroep leverde nog meer geld op en maakte Wil Verschuur nog armer. Wat maakt dat nu uit, zal de advocaat gedacht hebben, wie kan dat schelen? Daar hebben die die gerechtelijke amateurs toch geen kijk op. Het gerechtshof verliest ze toch en dan nog een paar duizenden euro’s voor cassatie, het is helemaal geen cassatiezaak, maar wat maakt dat uit, ik word rijker en Wil Verschuur armer. Dan is ze voorgoed uit de gemeenteraad en is er recht geschiet.

Mr. G. SPONG de overheid in Nederland Een criminele organisatie volgens de wetgeving van Nederland RABOBANK bestuur een grote criminele organisatie. De advocatuur een grote gemonopoliseerde criminele organisatie. O sorry dat laatste heb ik Hans Vrijmoed gezegd. De leerling gaat de Mr. voorbij

Maar het volk die het kartelzootje in Nederland al niet hoog heeft zitten, zien al dat als je € 25.000,00 moet aftikken voor een zaak die uiteindelijk maar € 150,00 aan straf opleverde, nooit voor een rechtbank had mogen komen en giga onrecht op levert. Een giga voorbeeld van het gemonopoliseerde rechtscircus met het gerechtelijk schaakspel Geld weg € 25.000,00 en recht weg, dat is het ook niet, het is gewoon giga advocatenoplichting wat op grote schaal in het gemonopoliseerde rechtssysteem gebeurt.

In de aangifte heb ik dat niet gedaan, maar op de site heb ik er wat foto’s tussen ingezet om het wat levendiger te maken.

Hieronder de aangifte:

De aangever Hans Vrijmoed
 • J.A. Vrijmoed
 • Bertelsberg 50
 • 4822 SM BREDA
 • Telefoon: 076 8888047
 • Mobile tel.: 06 20207034
 • E-mail: hltp2011@gmail.co
 • Aantekenen
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • t.a.v. hoofd van politie Mr. J.W.E. Spies
 • Stadhuisplein 1 2405 SH
 • Alpen aan den Rijn

Breda: 2 april 2019

Betreft: Aangifte tegen Mr. T.P.J. Bruinsma Burgermeester van Alphen aan den Rijn van 1 januari 2014 tot en met 14 december 2014 en Pauline Heijkoop Hier kwam de grote landelijke politiek binnen. Pauline Heijkoop ambtelijke secretaris Tweede Kamerfractie D66 als hoofdbaan en nu ook in de raad van Alphen aan den Rijn in 2014 de advocaat van Wil Verschuur Mr. A.R.A.L. Norenburg en mogelijk uzelf Mr. Mevr. J.W.E. Spies.

Burgemeester J. W.E. Spies Pers mag Wil Verschuur niet interviewen geheel volgens de kartel opvattingen van democratie alleen goed nieuws over de ELITE

Geacht hoofd van de Politie van Alphen aan de Rijn Mevr. Mr. Spies,

Als Nederlander ben ik zeer begaan met ons land. Omdat ik uitgebreide kennis heb, als een soort generalist over alles, maar vooral op juridisch en organisatorisch gebied en gespecialiseerd in het beleid van NL overheden en multinationals, Is mij de zaak Wil Verschuur opgevallen. Ik heb bij haar de stukken opgevraagd en alles bekeken wat er zoal op de social mediums de ronde deed en ben van de ene in de andere verbazing gevallen. De door FVD gesignaleerde kartelvorming is niet alleen democratisch ontoelaatbaar, maar ook in strafrechtelijke zjn zoals dat regelmatig voorkomt. Ik heb daarom de site www.vrijmoedcrime.nl opgericht, om misdaden van overheden, banken, en het Mr. titel circus aan de kaak te stellen. De zaak Wil Verschuur omvat 2 gebieden een overheidsmisdaad en het Mr. titel circus misbruik.

Als goed Nederlander heb ik uit de stukken gehaald dat hier spraken is van een overheidsmisdrijf. En als je als Nederlander een misdaad ziet ben je wettelijk verplicht aangifte te doen. Doe je dat niet dan ben je in principe strafbaar.

Daarom hier de aangifte bij u als hoofd van de politie te Alphen aan den Rijn en als zodanig kunt de driehoek die de veiligheid van de Alphen aan den Rijn bevolking moet verzorgen namelijk politie, u en het OM inschakelen. Voor de zekerheid stuur ik ook nog een exemplaar naar het OM.

Overwegende dat in 2014 gemeenraadslid van Alphen aan den Rijn al 20 jaar Wil Verschuur van Beter Alphen, onreglementair gedrag constateerde van de toenmalige tijdelijke burgermeester Mr. T. P. J. Bruinsma die in het nadeel van de gemeente was, heeft zij dat kenbaar gemaakt aan de burgermeester, en toen daar geen gehoor aan werd gegeven, zij gebruikmakend van haar rechten als gemeenteraadslid van Alphen aan den Rijn, een klacht indiende bij de commissaris van de Koning van Zuid Holland Jaap Smit CDA, aangetreden als commissaris op 1 januari 2014, benoemd in die functie voor zijn verdiensten als voorzitter van de vakbond CNV, over het bestuurlijk wangedrag, wat mogelijk tot uit het ambt zetten van burgemeester Mr. T.P.J. Bruinsma PVDA zou hebben kunnen leiden zo ernstig waren de klachten. Burgermeester Mr. T.P.J. Bruinsma ingelicht door de commissaris der Koning Jaap Smit CDA, met misbruik van zijn burgermeesterschap en hoofd van de politie en zijn Mr. titel, Wil Verschuur openlijk werd uitgelokt door Pauline Heijkoop D66 in een besloten commissievergadering, die doelbewust openbaar is verklaard, om Wil Verschuur Beter Alphen openlijk voor het volk van Alphen aan den Rijn en liefst ook landelijk een strafblad te bezorgen en met de grond gelijk te maken, of zoals dat in kartel Eliteland heet plat walsen. Dit alles overwegende en het feit dat Paulina Heijkoop D66 als rechterhand van Alexander Pechtold als ambtelijk secretaris, bij D66 in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn binnen was gekomen, dat Wil Verschuur in de besloten en later openbaar verklaarde commissievergadering, haar met de dood had bedreigd en als zodanig aangifte registratienummer PL1500-2014161763 heeft gedaan. Dat kan worden aangemerkt als een valse aangifte waartegen aangifte had moeten worden ingesteld. Dit alles overwegende doe ik daarom de volgende aangifte:

Ik doe om het overzichtelijk te houden per betrokken persoon aangifte. U dient dit echter te zien als één aangifte:

Aangifte tegen burgermeester Mr. T.P.J. Bruinsma Laatst bekende functie waarnemend burgermeester te Leerdam en functieloos per 1 januari 2019, laatste privéadres niet bekent. De geconstateerde delicten gebeurde tussen 1 januari 2014 en 19 december 2014 toen Mr. Tjerk Bruinsma waarnemend burgemeester was van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Omschrijving van de geconstateerde ambtelijke delicten:

 1. Eerste delict. De burgermeester moet een bestuurder zijn die boven de partijen staat. Dat is een beginsel wat in de komende delicten niet aanwezig is. Het begint met een conflict rond een aan te stellen hoofdgriffier Paul van Ruitenbeek. De aanstelling gebeurde kennelijk uit kartelpartijvormige vriendschappelijke overwegingen omdat zijn aanstelling aan de gemeenteraad zonder arbeidsovereenkomst werd voorgelegd en gemeenteraadslid Wil Verschuur daar een zwaar punt van maakte vanwege het mogelijk ontslag als de hoofdgriffier Paul Ruitenbeek die omstreden was op het vlak van met mensen omgaan, en niet goed zou functioneren. De burgemeester heeft de raad mede gedeeld dat er een overeenkomst was waarop de raad de man aannam. Toen Wil Verschuur nader naar de overeenkomst vroeg werd dit door de burgemeester afgewezen, omdat zoals later bleek deze niet bestond. Omdat de man niet functioneerde, zoals door Wil Verschuur kenbaar was gemaakt, moest er voor om en nabij de € 50.000,– kosten worden gemaakt om de man te ontslaan. Als burgemeester de raad doelbewust voorliegen dat er een arbeidsovereenkomst was die er niet was, is zowel politiek en bestuurlijk een doodzonde met € 50.000,– schade voor de gemeenschap. De klacht bij de commissaris der koning van Wil Verschuur was terecht en had moeten leiden tot het uit zijn functie zetten van de burgemeester Mr. T.P.J. Bruinsma. Het delict bestaat uit voorliegen van de raad, het niet afsluiten op dat moment van een arbeidsovereenkomst met grote schade als gevolg. Voor het geval snuggere Mr. titels roepen dat een burgemeester geen ambtenaar is, wijs ik er maar op dat de Hoge Raad heeft bepaald, dat een ieder die onder welke titel dan ook voor de overheid optreed, en dat was bij Mr. T.P.J. Bruinsma, maar ook voor minister president Rutte en zijn ministers en staatssecretarissen ook, bij strafrechtelijke zaken als ambtenaren moeten worden gezien, en als zodanig strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Opmerking: Mr. T.P.J. Bruinsma had niet zoveel zin in een nieuwe functie, maar in de situatie van Quid pro quo (het ene voor het andere) heeft hij na de redding door Jaap Smit als vriendendienst toch maar de functie van waarnemend Burgemeester van Leerdam aangenomen.
 2. Tweede delict. In voornoemde conflict stond de in de kartelregels opgevoede Pauline Heijkoop aan de burgemeesters kant. Uit de stukken blijkt als je die analyseert dat er samenspraak is geweest tussen haar en de burgemeester Mr. Bruinsma. Zij ging in een besloten vergadering over tot uitlokking van een conflict waar rake termen werden gebruikt maar in ieder geval niet met doodsbedreigingen aan het adres van Pauline Heijkoop. Een ruzie in een besloten commissie die door een goed bestuurder zelfs met doodsbedreigingen, in een emotionele situatie geroepen geen strafrechtbetekenis hebben. Een goed gesprek op de burgemeesterskamer met mogelijk even duidelijke laten zien dat je als burgemeester niet duldt dat gemeenteraadsleden zo met elkaar omgaan, en er was nooit iets gebeurd. Maar dat was niet de opzet goed besturen. Hier was de opzet door een blamage voor een Mr. titel burgemeester met veel machtsvertoon zijn lucratieve baantje met smaad zou kwijt kunnen raken, deze te redden door Wil Verschuur uit te schakelen. De politie kreeg opdracht van het hoofd van de politie burgemeester Mr. T.P.J. Bruinsma om de aangifte in behandeling te nemen waarin stond dat Pauline Heijkoop in ernstige mate met de dood was bedreigd. De politie die gemeenteraadslid Wil Verschuur kende en wisten dat de vrouw geen blad voor de mond nam maar totaal ongevaarlijk hadden deze aangifte nooit in behandeling genomen zoals vele tienduizenden die aanzienlijke ergere zaken lieten zien. Maar het hoofd van de politie negeren dat is toch wel even andere koek, als je met je familie van een karig politieloon moet leven. Dat is het delict: ernstig misbruik maken van de bevoegdheid als hoofd van de politie om iemand doelbewust een strafblad te bezorgen die kostbare knullige achterbakse fout volgens de regels heeft gemeld. Dit is doelbewust organiseren van smaad en laster. Een burgemeester en bestuurder onwaardig waaruit tevens blijkt dat Mr. Tjerk Bruinsma al door kartel lid Jaap Smit uit zijn functie had moeten worden gezet. Gemeenteraadslid Wil Verschuur die 20 jaar in de gemeenteraad van haar plaats zit is door tijdelijke zich alleen bekommerend om eigen belangen ernstige schade toegebracht omdat duidelijk was dat alles zich in de pers zou afspelen bij dit soort zaken, omdat er anders weer een Mr. titel kartelslimmerik roept dat ze dat allemaal zelf gedaan zou hebben. Dit is een ernstig delict dit ambtsmisbruik en dient strafrechtelijk afgedaan te worden.

Aangifte tegen Pauline Heijkoop Laatst bekende adres, bij de gemeente Alphen aan de Rijn bekent.

Omschrijving van de geconstateerde delicten:

 1. Eerste delict is: dat de vergadering van de werkgeverscommissie waar er door haar Pauline Heijkoop als voorzitter en Wil Verschuur ruzie ontstond met schelden en beledigen naar buiten werd gebracht als een open vergadering voor iedereen toegankelijk. Dat is in strijd met de privacyregels van de lagere overheden zoals gemeenten die daar zorgvuldig over moeten zijn. Ondanks alles wat ik in de stukken ben tegengekomen of het nu wel of niet een openbare zitting was, heeft een rechter het als een openbare zitting verklaard. De rechter was Mr. E. van Rens ook D66 en kennelijk een goede kennis van Pauline Heijkoop. De vergadering ging zoals ik reeds melde over werkgeverszaken van de gemeente. En als oud gemeenteraadslid is mij bekent dat er over personeelszaken nooit in openbare commissies wordt vergaderd. Het was dus hoe dan ook een besloten vergadering wat deze rechter ook uitgesproken mag hebben. De besloten vergadering is juridisch gezien van belang omdat er dan op geen enkele wijze sprake kan zijn van smaad en laster in het publieke domein. Er is alleen sprake van gekrenkte trots van de betrokkenen die elkaar kennen van de gemeenteraad en het veel niet met elkaar eens zijn. Daar zal door de gebruikte taal geen verandering in komen. Dat betekent ook dat de aangifte registratienummer PL1500-2014161763 van smaad en laster een valse aangifte is, het doelbewust belasten en misbruiken van de politie en het rechtssysteem.
 2. Tweede delict is: ook in de aangifte registratienummer PL1500-2014161763 gedaan voor de doodsbedreigingen. Uit alle stukken en getuigenverklaringen blijkt dat deze doodsbedreigingen helemaal niet zijn gedaan. Wat inhoudt dat, ook nog omdat het in een besloten vergadering van een gemeentecommissie is gebeurd als een valse aangifte moet worden gezien en strafbaar is.
 3. Derde delict: Omdat de was aangifte georganiseerd om Wil Verschuur uit te schakelen, is er ook geen rekening gehouden met het wispelturige karakter van Pauline Heijkoop waarvan later bleek dat zij uit de D66 fractie van de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn is gezet, en als eendagsvlieg binnen de Alphense politiek, dan ook nog eens haar zetel meeneemt terwijl overeengekomen is dat zij als zij bij D66 zou weggaan de zetel zou teruggeven. Dat alles versterkt dat de opzet dat de aangifte bedoeld was om Wil Verschuur uit te schakelen, die al zeer lang, ik meen een jaar of twintig in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zit en nooit op enigerlei wijze vergelijkbare voor situaties had gezorgd die tot zo’n nu valselijke aangifte aanleiding zou hebben gegeven. De tijdelijke burgermeester Mr. Tjerk Bruinsma, ook een eendagsvlieg in Alphen om de reeds voor omschreven, die er belang bij had Wil Verschuur uit te schakelen, had deze zaak in alle beslotenheid met de beide dames als goed bestuurder moeten afwikkelen. Dit was echter niet in zijn belang zoals in de aangifte tegen hem beschreven staat.

Aangifte tegen Mr. A.R.A.L. Norenburg Laats bekende adres: zijn kantooradres overal op internet beschikbaar.

Alvorens ik tot de omschrijving van het delict overga, moet ik een omschrijving geven van de hele advocatuur zoals die in Nederland fungeert waar de delicten strafrechtelijk zichtbaar en duidelijk worden ten opzichte van ons rechtsststeem.

De hele advocatuur heeft het over decennia weten te bewerkstelligen dat zij, bij alle geschillen die er zijn advocaten moeten worden ingeschakeld. Alleen bij de kantonrechter is dat niet nodig maar wordt geadviseerd het wel te doen, en bij tuchtrechtzaken en als je er wel een advocaat bij wil hebben krijg je hautain te horen, wij doen geen zaken tegen een collega. De advocatuur wordt met harde hand bestuurd door de orde van advocaten. Het is een buitengewoon gemonopoliseerd rechtssysteem zoals dat in Nederland is gegroeid. Dat monopolistme gaat zo ver dat, dat er een deal met de fiscus is gemaakt dat de betalingen met zwart geld aan de strafrechtadvocaten door het daarbij behorende witwassen wordt gefaciliteerd door de orde van advocaten, die dat dan opgeeft bij de fiscus. Hierdoor loopt de belastingdienst minimaal tientallen miljoenen euro’s mis. In een felle discussie heeft men mij voorgehouden, dat dit onder strenge controle plaats vond. Waarop ik op repliceerde: Strenge controle, dat mag dan wel waar zijn, maar het blijft witwassen en advocaten multimiljonair maken. Het delict van Mr. A.R.A.L. Norenburg is een overduidelijk voorbeeld hoe de advocatuur tewerk gaat zoals onze grootste Topadvocaat Mr. G. Spong voor ogen staat: hij roept al sinds 1993 dat de Nederlandse overheid, daar hoort u en de gemeente Alphen aan de Rijn ook bij, volgens haar eigen wetgeving, de grootste criminele organisatie van Nederland is. Wat inhoudt wettelijk dat alle ambtenaren lid zijn van een criminele organisatie en al twee jaar minimaal in de strafrechtelijke pocket hebben. Dat past goed in deze Alphense zaak. Het verdere advocatenbeleid van Mr. G. Spong is het gerechtelijke juridische schaakspel: Geld weg recht weg. Dat is bij Mr. A.R.A.L. Norenburg zeer duidelijk.

Omschrijving van de geconstateerde delicten:

 1. Eerste delict: Mr. A. Norenburg had met zijn juridische kennis net als ik kunnen zien dat dit op bestuurlijk niveau afgewikkeld had moeten worden en ook kunnen weten dat het nooit in de openbaarheid terecht had mogen komen, omdat het om personeelszaken ging en dan nog wel om 1 persoon wat nooit in openbare commissies wordt afgehandeld, en dat er juridisch technisch gezien geen sprake is van smaad en laster en daardoor een valse aangifte. En strafbaar voor de aangeefster.
 2. Tweede delict. Mr. A Norenburg had uit de aangifte en de verhoren kunnen zien dat er geen sprake was van doodsbedreigingen en dat er daardoor de aangifte alleen al vals was. En een valse aangifte is strafbaar voor de aangever
 3. Derde delict: Natuurlijk is er wat altijd gebeurd als er Mr. titels bij betrokken zijn en er dan ook nog een Mr. titel bij zit die voorzitter van de politie is, er is even vrolijk met elkaar gekeuveld, om aan te voelen wat het belang van de Mr. titels was. Dat belang lag natuurlijk duidelijk bij het hoofd van de politie en politicus Mr. Tjerk Bruinsma PVDA en kon het gerechtelijk schaakspel geld weg en geen recht verplettersysteem worden toegepast. Dat alles heeft Wil Verschuur circa € 25.000,00 gekost.
 4. Vierde en grootste delict: De uitspraak bij de politierechter E. van Rens was simpel doodsbedreigingen kon niet bewezen worden en voor belediging moest € 150,00 worden betaald en had Wil Verschuur een strafblad. Bovendien was Wil Verschuur buitengewoon emotioneel en een gewillig slachtoffer om gebruikt of misbruikt te worden onder het begrip gerechtigheid. Er wordt hoger beroep aangetekend. Mr. A. Norenburg zal natuurlijk roepen dat Wil Verschuur dat heeft gewild, maar hij is de vakman en weet wat er te halen valt en moet alles inzetten als de schade hoger wordt door te procederen haar moet laten stoppen. Maar nee inkomens procederen is des advocaat: geld weg en als Wil Verschuur financieel aan de grond zit, wordt de Mr. titel hoofd van de politie doel dubbel bereikt: met een stafblad komt ze niet meer in de Raad en daarbij financieel aan de grond zitten ook niet. Halleluja Op naar de rechtbank parketnummer 09/852182-14 dat koste wat centen maar dan krijg je ook wat zal wel het devies tegen Wil Verschuur zijn geweest. Niet dus de zaak wordt verloren. Als je nadenkt voor een leek zoals ik weet je dat, en Mr. A. Norenburg weet het zeker, men haalt de neus op voor dit soort zaken. Men vindt dat het niet bij hun rechtbank hoort, en daar hebben ze 100% gelijk in en de uitspraak is duidelijk en gelijk aan de politierechter.
 5. En dan ga ik naar de stukken kijken en ik kijk nog een en nog eens. En ik weet zeker dat men in Nederland maar éénmaal in beroep kan gaan en dan nog in cassatie. Er is een brief van het gerechtshof Daar staat in dat gezien de laagte van het bedrag er bij de rechtbank de zaak als een verlofstelselzaak is aangemerkt en dat op 28 april 2015 de zaak bij het gerechtshof ook als een verlofstelselzaak zal worden behandeld aldus de voorzitter van de verlofkamer die dat besloten heeft. Rolnummer 22-005253-14 en de uitspraak is op 8 september 2015. En wat te verwachten was Wil Verschuur, verliest weer. Intussen € 15.000,00 armer en voor de derde maal alle Alphense pers soms neemt de AD er iets van over, zelfs de Volkskrant zien staan waar ook iets stond over een stafblad van een gemeenteraadslid. Over smaad en laster gesproken.  De Mr. titel Elite werplettermethode in volle actie terwijl we nu in de rechtsspraakmisbruik zitten, wat geld betreft Mr. titel afpersing zal ik het maar noemen. Hier alleen al voor dient de advocaat met onmiddellijke ingang uit zijn functie worden ontheven en wegens afpersing, flessentrekkerij of hoe je het ook noemen mag te worden gearresteerd en berecht.
 6. Vijfde delict: De cassatie. Om in cassatie te gaan is nodig dat er sprake is van een zaak van algemeen belang waar de Hoge Raad moet bepalen of de wet goed is geïnterpreteerd en als dat niet zo is te zorgen dat dit dan veranderd en geldig is voor alle gerechtelijke instanties. Is daar sprake van in de cassatiezaak van Wil Verschuur??? Wel nee geen sprake van maar het koste Wil Verschuur weer 3 a 4 duizend euro. Ook dit kan als een vorm van afpersing en financiële uitbuiting worden gezien. De man dient ook hiervoor onmiddellijk te worden gearresteerd en opgesloten.

Een beter overzicht hoe advocaten het Mr. titel gerechtelijk schaakspel: geld weg en geen recht spelen in de tot op het bod toe gemonopoliseerd rechtssysteem is er niet te krijgen. De advocatuur van gerechtelijke hulpen naar multimiljonairs criminele uitbuiters. Geld weg recht weg.

Aangifte tegen Mr. G. Spier burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn Adres bij u zelf bekent

Deze aangifte is meer symbolisch. Hier gaat het erom dat Wil Verschuur herkozen is door haar scharen fans en opnieuw in de gemeenteraad zit. U als burgermeester met een Mr. titel ons kent ons ongetwijfeld van de zaak rond Wil Verschuur op de hoogte bent en het vervelend vindt dat de elite mr. titels die elkaar kennen er een door Wil Verschuur haast zijn functie was kwijtgeraakt. Maar het gaat dan te ver om de pers van Alphen aan den Rijn te verbieden met Wil Verschuur te praten. Dit begint dan te lijken op het afdekken van de strafrechtelijke Mr. titels en dat levert al heel snel medeplichtigheid op bij één van hen

Nogmaals de verschillende aangiften dienen als één gezamenlijke aangifte te worden beschouwd en zij alleen apart zijn behandeld om duidelijk de verschillende zaken te laten zien. Uiteindelijk ben ik dat verplicht aan mijn lezers www.vrijmoedcrime.nl die het ook goed moeten kunnen begrijpen.

J. A. Vrijmoed

Journalist en privédetective werkend voor eigen rekening en risico

Conclusie:
Er is veel heisa dat de burgemeesters bedreigd worden, en de minister van justitie die rechtstreeks gekozen is door lobbyen uit de advocatuur, het Mr. titel circus dus, heeft zelfs de straffen verhoogd van maximaal 2 jaar naar maximaal 4 jaar. Maar als je deze aangifte leest heb je de neiging om geweld te gaan gebruiken, zo smerig heeft dit mr. titelvolkje in Alphen aan den Rijn het gemaakt. Kijk ook maar naar de burgemeester Martijn Vroom, die een tweet heeft verzonden die omdat de burgemeester boven de partijen moet staan helemaal niet kan, eerst zegt dat hij zijn excuses niet zal aanbieden omdat hij achter de tekst van de tweet staat en als dan zijn functie in gevaar komt ineens wel excuses aan bied terwijl opstappen de enige mogelijkheid is. Praten we maar niet meer over de burgemeester Marga Waanders dir door haar bestuurlijke onkunde de demonstrerende partijen opriep naar Dokkum te komen wat de burgers verhinderden en daardoor rellen voorkwamen, wat de burgemeester had moeten doen en die hebben nu een strafblad wegens eigen richting.

De kartel vergaderzaal

Dit alles overziende heb je de neiging net als in het voorbeeld land van de kabinetten USA zomaar een wapen erop leeg te schieten, maar gelukkig zijn wij Nederlanders niet zo en is het ook nog niet echt ingevoerd in Nederland, hoewel Utrecht daar wel op begint te lijken, maar gelukkig was de man daar een moslim en kan het voor een terroristische aanslag doorgaan die door de overheid ferm besteden is. Los daarvan blijkt ook weer uit dit artikel en de Veluwse Mr. titel zwendel en de uit de advocatuur gekozen minister van justitie en de witwasfaciliterende orde van advocaten, we het rechtssysteem en de advocatuur helemaal moeten doorlichten en de rotte appels eruit knikkeren. Dat moet niet gebeuren door een Mr. titel maar iemand met veel verstand van alles, een generalist. Ik bied me aan, dan zijn er binnen 3 jaar van de 950.000 ambtenaren 300.000 vertrokken. En van de 17.000 advocaten zit er dan 20% in de gevangenis. Is de kinderporno-industrie verdwenen de grootste in de wereld. Het is eenvoudig weg de kennis hebben en zien hoe het werkt wat de huidige bestuurders niet zien, dat kunnen die jonge prullen zoals Jesse Klaver en Rob Jetten niet schoonschip maken. Ze begrijpen amper hun salarisstrook