Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

De Veluwe Mr titel zwendel met hulp bank

We horen nu op de TV en op 15 februari 2019 ook weer van Mr. Ferdinand Grapperhaus dat we een uitstekend rechtssysteem hebben in de wereld en dat we daar blij mee moeten zijn. Maar daar zijn grote vraagtekens bij te zetten. Voor de TV hebben we de kijkcijferkanonnen, afhankelijk van de adverteerders die ons eenzijdig berichten En de schrijvende pers niet zoveel anders. Zij brengen voor adverteerders goed nieuws en geen kritisch nieuws. Ik bericht al heel lang dat de advocatuur het rechtssysteem zo ernstig heeft gemonopoliseerd dat er in Nederland geen recht meer kan worden gekregen. De rechten van de mens op een eerlijk proces worden dagelijks met voeten getreden in Nederland. Mr. Ferdinand Grapperhaus is daar een voorbeeld van. Hij is door lobbyen van de advocatuur, misschien wel door bedreiging van Mr. Bénédicte Ficq, dat weten we nu na de tapes van Peter R de Vries nooit meer zeker, rechtstreeks uit de advocatuur benoemd als minister van veiligheid en justitie. Dus hebben we in een paar dagen tijd na de publicatie van de tapes alle belangrijke mr. titels voorbij zien komen ook Mr. Ferdinand Grapperhaus om de in opspraak gekomen advocatuur weer als volslagen integer te presenteren. We moeten er blij mee zijn. Niet teveel kritiek of je wordt door de KGB belastingdienst vakkundig afgeserveerd.

Deze site laat zien dat het Mr. titel circus meer een criminele bende is geworden die onder toezicht van de Orde van Advocaten een waar terreurbewind uitvoeren om ieder met geld leeg te roven onder het mom van gerechtigheid en door de orde van advocaten en nu ook door Mr. Ferdinand Grapperhaus beschermt.

De zwendel bij een scheiding door twee advocaten de notaris en jawel de Rabobank

Het verhaal speelt zich af op de Veluwe. Om privacyoverwegingen worden er geen namen genoemd omdat dan de betrokkenen, en dan bedoel ik niet de 4 zwendelende partijen, grote schade zouden kunnen oplopen. En die hebben al grote schade geleden. Het gaat om een echtpaar in betere doen die, althans de vrouw wil gaan scheiden, omdat de man er een liefje op na houdt, en veel geld verbrast, er niet meer goed betaald wordt en de deurwaarders roverscirkel de weg naar het huis hebben gevonden. Eigenlijk een klassiek geval waar er tienduizenden van zijn. De vrouw wil het allemaal netjes doen. De man gaat het huis uit bij zijn geliefde wonen of althans daar in de buurt en de verspilling van gelden en aangaan van schuldenverplichtingen neemt hand over hand toe en vallen bij de vrouw op de deurmat.

Door de advocaten is er een rechtszaak aangespannen en met de beide partijen is bij de rechtbank mediation afgesproken zodat er geen uitspraak van de rechter komt, omdat eerst de advocaten onderling namens de partijen gaan bemiddelen om de boedelscheiding en allerlei andere zaken zoals de verkoop van het huis enz. te gaan regelen. Als alles klaar is wordt het aan de rechter voorgelegd en volgt de scheiding en is de boedelscheiding klaar de scheiding uitgesproken en is alles geregeld. Dat is mediation en bespaart een hoop geld omdat er niet geprocedeerd hoeft te worden is de promotie van de advocatuur.

Ook zo’n top zwendeladvocaat? maar dan in Amsterdam

Niets is minder waar. De vrouw wil niet zo erg scheiden, probeert van alles om de man van zijn vriendin af te laten zien en de man wil ook terugkomen maar wil zijn vriendin niet afzweren en intussen gaat het geld uitgeven en schulden maken gewoon door, door de man. Het lijkt erop dat hij zijn vriendin zit te financieren en het lijkt er ook op dat de vriendin de man zit leeg te roven. Om te bemiddelen is dit voor de advocatuur een gouden inkomstenbron. De scheidingsgevechten gaan gewoon door, maar nu met aan beide kanten torenhoge advocatennota’s.

Toen ik ervan hoorde heb ik onmiddellijk geadviseerd zo snel mogelijk te scheiden en aangegeven dat het binnen 3 maanden zou kunnen, niet korter, maar toch binnen het halfjaar. Maar dat soort advies bracht het verdienmodel van de advocaten in gevaar. Dus werden aan beide kanten de scheidende ingepakt door de advocaten. Er werden heel wat voorstellen op schrift aan elkaar voorgelegd wat dan in opdracht van de advocaat van de andere partij weer werd afgewezen zoals de advocaten samen onderling hadden besloten en het lucratieve verdienmodel bleef in stand.

Dat ging zo ongeveer 3 jaar door en er kwam toch onder druk van een kennis van de vrouw die ik ook ken, een situatie tevoorschijn waardoor de boedelscheiding tot stand kwam. De scheiding was al uitgesproken en de vrouw had berekend dat zij het huis kon kopen en erin kon blijven wonen, ook omdat de man verplicht was vanwege zijn inkomen een hoge alimentatie te betalen. Wat hij overigens niet deed.

De criminele bank met overwaarde fraude. Pieter Lakeman De DSB bank is vergeleken met Rabo integer

En dan komt de notaris in zicht en de Rabobank. Het huis stond nog op beider naam dus de man moest meewerken aan de overdracht van het huis. De bankrekening een en/of rekening speelde ook nog een rol. De vrouw wist het voor elkaar te krijgen dat er een hypotheek kwam van € 45.000,00. Dat geld werd overgemaakt naar de notaris ook een Mr. titel in afwachting van de overdracht van het huis en het dan definitief vestigen van de hypotheek. Dat is normaal.

Maar de overdracht bleef uit. Er gebeurde niets eenmaal werd er een dag van de overdracht geregeld, maar de man kwam niet opdagen. Toen ik dat te horen kreeg werd ik woedend dat er al maanden niets gebeurd was. Als men een concept van de overdrachtspapieren van het huis vroeg, gebeurde er niets en toen er onmiddellijk antwoord werd geëist werd er een concept gestuurd wat vol taalfouten zat. Als oud privédetective had ik door dat er iets faliekant mis was. Ik ook hoorde dat de notaris omdat er geen overdacht plaats vond de € 45.000,00 van de hypotheek terugstortte naar de bank die het geld overmaakte naar de bankrekening van de vrouw. Volgens Pieter Lakeman op Café Weltsmerts in een interview was de DSB bank vergeleken met de Rabobank een hoogst fatsoenlijke bank. Dus de Rabobank is crimineel. Dat blijkt hier ook een beetje uit. Het huis was zonder overdracht nog steeds van de beide echtlieden. Door het hypotheekgeld wat bestemd was voor de vrouw als het huis was overgedragen, bij haar te zetten zonder overdracht had men dekking als het huis verkocht zou moeten worden als de man failliet zou gaan.

Maar de vrouw liep nu een groot risico. De man was met pensioen intussen en armlastig. Hij kon ook de alimentatie niet betalen. Als het huis was overgedragen had zij het geld van de scheiding in dat huis hebben zitten, wat dan circa € 135.000,00 zou zijn. Door niet over te dragen hadden de advocaten kennelijk doorgekregen dat als de man zich failliet zou laten verklaren, de overwaarde van het huis meegenomen zou worden in zijn faillissement. Dat was voor de advocaten aan beide zijden die samenwerkte een lucratief vooruitzicht. Curatoren zijn altijd advocaten. Men kon gewoon in overleg met de curator de nog hogere rekeningen betaald krijgen en de € 135.000,00 gezellig verdelen. Daar is geen enkele controle op. In België is men verplicht verkoop van onroerend goed en de verdeling daarvan te publiceren bij faillissementen om fraude te voorkomen. En de vrouw zou alles kwijt zijn en door de doelbewust verkeerde manier zoals ze van de bank het hypotheekgeld had gekregen van tenminste € 45.000,00 schuld hebben waar dan ook nog de executiekosten bij zouden komen en met de schuld blijven zitten. Via de notaris zou deze € 45.000,00 dan niet als schuld blijven staan omdat bij een voortijdig faillissement voor de overdracht er geen hypotheek op naam van de vrouw tot stand zou zijn gekomen. Het is duidelijk Pieter Lakeman heeft gelijk, dit handelen van DE RABOBANK is gewoon crimineel. Allerlei wetten zijn er overtreden.

Als je dat dan weet hoe moet je dan handelen? Ik heb het volgende geadviseerd. Aan de zwendel van de bank konden we niets doen omdat ze dan ook geen hypotheek zou hebben. Laat maar zitten. Er is een brief naar de notaris gestuurd dat als niet binnen veertien dagen de overdracht van de woning naar de vrouw alleen zou plaatsvinden, de notaris aansprakelijk zou worden gesteld voor alle schade die zou ontstaan door een eventueel faillissement. Er ook klachten zouden worden ingediend bij de klachtencommissie Notarissen. Dat had onmiddellijk gevolgen. De advocaat van de vrouw was laaiend en zou haar werk stoppen als de vrouw dat nog eens deed. We hebben de advocaat een brief gestuurd dat de vrouw ongekend hoog risico liep door de slechte financiële positie van de man en dat een faillissement de vrouw zou ruïneren en dat zij als advocaat  niets deed om dit risico te verkleinen waardoor ze voor de tuchtrechter kon worden gehaald. De notaris had zoals te verwachten was alles tegengesproken en in de brief stond ook dat de man een gemachtigde kon sturen voor de overdracht. Er zat nu een goed concept bij waar toch nog een paar kleine dingen verandert moesten worden. We keurden het goed maar hebben toch nog even schriftelijk opgemerkt, dat de inhoudt van de brief die we hadden gestuurd juridisch gezien overeind bleef. Het huis werd nu op de juiste dag en tijd overgedragen. De advocatenrekening kwam nu ook op de proppen. Bij elkaar was dat € 35.000,00 bij de vrouw. De andere advocaat zal wel ongeveer hetzelfde berekend hebben, en moet het echtpaar aan advocatenkosten van hun vermogen € 65.000,00 kwijtgeraakt zijn. Als men mijn advies had opgevolgd en snel de zaak had rondgemaakt binnen een halfjaar, had het vermoedelijk niet meer dan € 5.000,00 en in het ergste geval niet meer dan € 10.000,00 gekost. Dat echtpaar is werkelijk beroofd voor € 60.000,00 en als ik hier niet had geholpen in de laatste fase de vrouw alles was kwijt geweest.

Dit is gebruikelijk in de advocatuur. De advocaten zijn de ergste. Het bestuur de Orde van advocaten faciliteren witwassen om de strafrechtadvocaten multimiljonairs te maken en ze nauwelijks daarover inkomstenbelasting te laten betalen. Mr. Astrid Holleeder gewoon tijdens haar advocaat zijn een verhouding had en nu nog heeft met een topcrimineel die ook mensen heeft laten vermoorden. Mr Kuipers gewoon althans in het verleden zwartgeld transporten deed voor klanten. Er gewoon witwassende advocatenkantoren zijn. Curatoren die zwendelen en vastgoedeigenaren, natuurlijk niet voor niets de hand boven het hoofd houden en faillissementen regelen om te voorkomen dat hun gebouwen minder waard worden zoals bij V & D wat gered had kunnen worden bij wat huurverlagingen en veel schuldeisers en het personeel beter waren afgeweest. En de rechters???? Die staan er bij ze kijken er naar hoe er giga schade aan de maatschappij wordt aangericht, en doen een plas en laten alles zoals het was. Je gaat toch geen Mr. titel bekritiseren? Ik ga er nog maar even niet vanuit dat ze mee profiteren uit de faillissementsadvocaten geldruif. Ook hier over zullen nog veel artikelen verschijnen.