Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Het advocaten/curatoren faillissementenfestival in Nederland Hoe de advocatuur zich rijk procedeert en steelt in faillissementen DEEL 2 Faillissement Corso november 2011

In 2016 heb ik een artikel geschreven over Value8. Een aandeelhouder maakte mij erop attent en ook een slachtoffer die grote schade had geleden omdat hem het faillissement werd verweten. Ik kwam er toen achter dat het ook een compleet opgezet faillissement was. Het was geen faillissement door marktomstandigheden of liquiditeitsproblemen hoewel dat uiteindelijk de ondergang van het bedrijf betekende, maar het faillissement was frauduleus vooropgezet om failliet te gaan als verdienmodel. Zo krijg je ook winsten en nog onbelast ook. Valeu8 heeft als CEO Peter Paul de Vries. Die was vroeger directeur van de vereniging van effectenbezitters. Een goede leerschool om met aandelenzwendel te handelen en rijk te worden. De meeste mensen maar ook registeraccountants laten als het om forensische criminologie gaat en advocaten/curatoren ook, op dit punt afweten. Zo worden er beursgenoteerde bedrijven overgenomen met een negatief eigen vermogen. Dan mag je niet op de beurs blijven en moet je op het strafbankje. Als je een financieel gezonde onderneming hebt en je ziet in dat bedrijf na reorganisatie mogelijkheden dan stort je er contanten in gaat aan de slag. Maar als je geen contanten hebt om erin te storten wat dan, want uiteindelijk wil je investeerders/aandeelhouders aantrekken?  

Wat bij Value8 op grote schaal gebeurt, want ook nu zal men dat bij overnames wel doen, ondernemingen opkopen die er slecht voorstaan. Dan is er al zeer snel een negatief eigen vermogen. Maar gelukkig geeft de Nederlandse wet de oplossing. Er zijn leningen zoals bij banken die moet je aflossen en bedingen meestal de eerste rechten als het fout gaat. En dan heb je de achtergestelde leningen. Dat wil zeggen dat die bij een faillissement als laatste aan de beurt zijn. Dan hebben zij dezelfde status als de aandeelhouders concludeerde men en dan mag je in je jaarverslag dat bij je eigen vermogen van de onderneming optellen. Dat is gezellig en niet veel mensen weten dat en de gemiddelde aandeelhouder al helemaal niet. Wat doe je dan net zoals Value8? Je verstrekt een lening achtergesteld natuurlijk van € 10.000.000,00 aan de gekochte onderneming Geldgebrek N.V. geheten en deze Geldgebrek N.V. verstrekt een achtergestelde lening van € 10.000.000,00 terug. Bij Value8 kan men nu het eigen vermogen versterken met € 10.000.000,00 en bij Geldgebrek N.V. ook zonder dat er 1 euro aan liquide middelen aan te pas is gekomen. Nu kan men gewoon doorgaan op de beurs terwijl een mogelijk geldgebrek en liquiditeitstekort niet goed meer zichtbaar is. Waarom mag men geen negatief eigen vermogen hebben? Euronex moet de regels van de overheid volgen en de aandeelhouders beschermen. Een negatief eigenvermogen geeft aan dat er dan meestal een cashflow tekort is en de solvabiliteit niet deugd. Men kan failliet gaan. Dus niet investeren. Door onderling deze achtergestelde leningen het vermogen te laten opvijzelen zien we een mogelijk liquiditeitsgebrek niet meer. Dan mag internationaal deze verslaglegging wel kloppen, investeerders worden op het verkeerde been gezet.

Je zou toch mogen verwachten dat je over deze liquiditeitsgebrek verhullende verslaglegging in een blad als het financieel dagblad of een Quitte daar artikelen over zou tegen moeten komen omdat aandeelhouders die er mogelijk weer in moeten investeren op het verkeerde been worden gezet. Voorlopig is dan alles in orde naar buiten toe, maar als er een geconsolideerd jaarverslag moet komen later geeft die hoge aantal leningen, bij Value8 vermoed ik dat het minimaal tienmaal is gebeurd, toch een verkeert beeld. De registeraccountant heeft daar ook alweer een antwoord op. Beste Peter Paul de Vries en de rest van de raad van bestuur koop 68,3 % van de aandelen van Geldgebrek N.V. en nu mag je volgens de Internationale verslaglegging 100% geldgebrek N.V. consolideren en dan vallen de onderlinge leningen van € 10.000.000,00 tegen elkaar weg Het verschil 31,7 % schuif je dan onder deelnemingen of iets dergelijks en het liquiditeitstekort is dan nauwelijks meer te constateren. Tenzij je bij de gedeponeerde jaarcijfers bij de Kamer van koophandel gaat kijken dan zou je bij Geldgebrek N.V. een zeer groot negatief werkkapitaal hebben.  Geldgebrek N.V. is natuurlijk verzonnen maar als je bij een onderneming die onder Value8 valt gaat kijken is de kans zeer groot dat je een negatief werkkapitaal € 7.000.000,00 tegen komt. Dat duidt er op dat de hele financiering van het bedrijf niet deugd.

Hier heb ik de hoofdlijnen van het Value8 beleid aangegeven. De Rabobank heeft een lening opgeëist van ongeveer € 10.000.000,00 bij Value8 in april 2018 waarvan € 5.000.000,00 in mei 2018 moest zijn betaald en de andere € 5.000.000,00 in mei 2019. Sejant detail is dat Peter Paul de Vries dat uit zijn privévermogen moest betalen. Kennelijk omdat de liquide middelen bij Value8 ontbraken. En dat klopt ook als we het voorgaande lezen.

Corso B.V. failliet in 2013 Directeur J. van Soest speelt een bedenkelijk spel met Peter Paul de Vries in een vooropgezet faillissement waar beiden flink aan verdienden? De curator stond er bij en keek er naar miste door zijn al veiliggesteld inkomen mogelijk strafrechtelijke gevolgen van een van het begin vooropgezet faillissement

Value8, HeadFirst Source Group, Ceradis,  FHG N.V. de eerste openlijk witwassende faillisementsfraude plegende beursfondsen?

Ook als beursfonds moet je je brood verdienen en het lijkt een duister spel wat hier gespeeld wordt. Er zit geen structuur in lijkt wel. Niet in de samenhang van bedrijven die worden opgekocht, opgeklopt en weer verkocht om dan in een groot faillissement te eindigen. Althans dat lijkt zo oppervlakkig bekeken. Beursfondsen op de Euronext moeten allemaal transparant zijn om ervoor te zorgen dat mensen kunnen zien waar ze in beleggen. Als we Value8 bekijken die al jaren als een leeg hulsel wordt gezien door Follow The Money die vindt dat de aandeelhouders misleid worden wat ik zelf ook vind als u het vorige artikel gelezen hebt. Kunnen we die leegte dan bloot leggen van buitenaf? Ja dat kunnen we.

We hebben het oude beddenbedrijf DICO die van de beurs is gehaald op de strafbank door een faillissement maar het fonds zelf kennelijk niet en nu weer opgestart is als FHG N.V. voor zover wij kunnen zien een 100% deelneming van VaLue8 en kan geconsolideerd worden. Er zitten Retailbedrijven in o/a Miss Etam grote maten. Maar daar heeft Peter Paul zich kennelijk op een slimme manier verrijkt want een oud schuldeiser FCO van DICO zegt daar het volgende over:

‘Dat is absurd weinig’, vertelt de cfo, die zelf overigens recht heeft op 100%, aan Quote. ‘Want De Vries heeft zelf door de verkoop van een deel van zijn aandelen de overname van Dico eruit. Daarbij is de waarde op de beurs (koers van twee cent per aandeel) op dit moment €1,17 miljoen. Zodra hij de schulden heeft afgelost kan hij de ongerealiseerde winst die uit de beurskoers volgt consolideren in de bedrijvenstructuur onder zijn beursfonds Value8. Dat is hartstikke slim natuurlijk, maar wat het mij betreft oneerlijk tegenover de schuldeisers die best meer mogen terugzien van hun geld.’  Ik Hans Vrijmoed wil maar even opmerken dat ook hier weer een negatief vermogen in zat wat kennelijk is weggepoetst om weer op de beurs te kunnen. En gaat zo’n bedrijf dan failliet, zouden de advocaten/curatoren ten behoeve van de schuldeisers de leiding van het bedrijf naar de strafrechter moeten verwijzen. Dat gebeurt maar zelden en alleen als het iemand is die niet met de grote jongens mag meespelen.

Dan hebben Source N.V. die beursgenoteerd is op de Dutch Caribbean Securities Exchange maar nu ook op Euronext na de fusie Source in januari 2017 met HeadFirst nu genoteerd is als de HeadFirst Source Group N.V. waar Value8 N.V. ook weer 68,3% aandelen van heeft waardoor het ook weer geconsolideerd kan worden. Als we naar de cijfers van Source kijken in 2012 AamigoO Groupe N.V. geheten zien we een negatief eigen vermogen van € 3.256.000, — en dat is weggewerkt door elkaar onderling achtergesteld leningen te geven waardoor het vermogen wordt verhoogd. Source heeft uiteindelijk een negatief werkkapitaal om en nabij de zeven miljoen euro. Door het belang te verhogen naar 68,3% kan er geconsolideerd worden en zien we de leningen niet terug in de jaarverslagen. Maar wat wel zien is dat er een herhaling in zit van versterken van het vermogen. In ieder geval zien we dat terug bij Ceradis. Ook de verklaring van de directie wijst erop. Het vermogen is in 2016 is gestegen terwijl het geconsolideerde winstcijfer is gedaald. Uit de verklaringen blijkt nergens dat er op andere wijze kapitaal is bijgevoegd om het eigenvermogen te versterken. Er is geen goedkeurende verklaring van de accountant in 2015 en 2016, wat weer een ernstige overtreding is van de beursregels. En over 2017 gebeurde het zelfde met Value8.

De BK group Curaçao Administratiekantoor Curaçao op papier de directie van Value8 Duidelijk is dat Peter Paul de Vries daar in vet bestuur moet zitten en detacheert als bestuurder CEO van Value8 optreedt.

Dan hebben we het BK Curaçao groep Willemstad die het bestuur doet van Valeu8 N.V. Enerzijds is Value8 investeerder in deze groep terwijl deze groep gelijk het bestuur doet en in ieder geval ook van Source N.V. Dat de accountant roept dat alles volgens de regels verloopt cijfermatig dat kan wel. Dat heb ik ook al opgemerkt. Maar vragen door het NRC handelsblad werden doorgesluisd naar BK Curaçao groep Willemstad en die riepen dat alles verliep volgens de regels. Alleen is er geen enkele controle mogelijk op dat bestuur zelfs niet wie er deel van uit maken. Duidelijk is dat met deze constructie Peter Paul de Vries als er iets fout gaat er niet op aangesproken kan worden want formeel is hij kennelijk geen bestuurder. Die bindingen met Curaçao die wijzen naar witwassen. Er is iemand op het eiland die al 20 jaar alles bijhoudt over corruptie en de maffia op het eiland en die heeft een schema rondgestuurd en is ook in mijn bezit gekomen We zien erop hier en daar bekende namen. Maar geen Peter R de Vries. Maar leest u mijn artikel maar op 1 mei 2017 over Joran van der Sloot en Peter R de Vries en mijn artikel over het inkomen van Peter R de Vries. Dan wordt dat wel bevestigt dat ik gelijk schijnt te hebben en dat dit richting 110% gaat.

Curator Corso B.V. in 2013 en zoals gebruikelijk: curatoren staan er bij en kijken er naar en als hun portemonnee naar behoren is gevuld doen zij een plas en laten de schuldeisers zitten met de verliezen zoals het was.

Corso faillissement die onderdeel was van Amigoo N.V.

Dan barst het van de faillissementen. Hoe werk dat dan? Nu in 2011 wordt Corso B.V. gekocht. Er is een berekening gemaakt van de overnamesom die op € 25.000.000, — uit komt. De koopprijs is veel te hoog. De totale overname som met kosten mee bedraagt € 31.300.000,–. De gedeponeerde jaarcijfers geven een veel lager vermogen aan en na herberekening blijft er maar € 600.0000,- over. Waarom wordt er € 19.000.000,– meer betaald dan de eigenlijke waarde? Dan na overname moet er per week 50.000,– management fee worden betaalt Dat is € 2.600.000,– euro Als we weer naar de cijfers kijken bij Corso B.V. dan zien we een toevoeging aan het eigen vermogen van € 2.600.000,– dat is dan kennelijk de winst en dan zien we dat deze winst wordt weg belast door de wekelijkse managementvergoeding van € 50.000,– wat op jaarbasis dan ook weer  € 2.600.000,– is. Duidelijk is dat de verhoogde financiering totaal niet betaald kan worden althans de aflossingen ervan. DE HELE CONSTRUCTIE IS OPGEZET OM FAILLIET TE LATEN GAAN te beginnen bij de aankoop. De overnameprijs kennelijk betaald aan JVS Investment B.V. in Tiel. Die dat kennelijk gedeeld heeft met de betrokken bestuurders van TMF Curaçao B.V. en de bedenker Peter Paul de Vries die de hele AamigoO Groupe N.V.  redde door mee te werken aan de naamsverandering naar Source N.V. en het vermogen op te vijzelen met een achtergestelde lening van € 10.000.000,–. Een vooropgezette faillissementsfraude wat op nog vele andere wijze ook gebeurt.

Value8 doet daar kennelijk beleidsmatig aan. En Euronext weet het en kijkt toe anders zouden er minstens 5 beursfondsen verdwijnen in een beperkte markt en Peter Paul de Vries is ook nog even commissaris bij Euronext. De belangen om met duidelijke een aaneenschakeling van strafbare handelingen Value8 overeind te houden zijn met Curaçao erbij zeer hoog. Ik ga duidelijk de curator van Corso B.V. Mr. C. W. Houtman daarop aanspreken. Het maatschappelijk belang vereiste dat hij dit soort zaken ziet en aangifte doet maar hij heeft het niet gezien. Ik ga Source en Value8 daarop aanspreken en ook Peter Paul de Vries. Criminele activiteiten zijn criminele activiteiten die dienen te worden berecht. Mensen worden gewoon op de beurs berooft zonder gevolg. Maar niet als ik erbij ben dan heeft het grote gevolgen voor de leidingen die dit soort gesjoemel zien en laten doorgaan

Aanvullende noot:

Wie zijn nu de grote jongens in het beurs graai en snaai bedrijven en onroerend goed spel?

De werkelijk grote partijen die zowel het onroerend goed en de beurs als speelveld hebben zijn natuurlijk de banken:

ING NV als de meest fatsoenlijke bank met nog enigszins oog voor de ondernemers en klanten maar onder druk staat van de politiek met name CDA om klanten meer als criminelen te zien omdat er een relatief klein groepje witwassers onder hun klanten zit

ABNAMRO N.V.  Nog steeds 80% eigendom Nederlandse staat die geen enkele haast maakt deze weer onafhankelijk te maken. Wat ook niet kan Deze bank is net zo bureaucratisch molog ( iets wat niet te begrijpen is en men niets mee te maken wil hebben) als de overheid zelf. Gevoelloos naar de klanten toe waar men aan moet verdienen maar die klanten zijn lastig en willen anders dan wij de financieel uitverkorenen Zo denkt men.

RABOBANK Coöperatief? De vraag is als een man van onkreukbaar gedrag, zoals Pieter Lakeman, van de RABOBANK zegt dat de DSB bank vergeleken met de RABOBANK een zeer integere bank is, of je dat coöperatieve niet moet vertalen dictatoriaal gedrag met minachting voor de klanten waarvan men er veel van totaal aan de bedelstaf heeft gebracht onder het valse coöperatieve idee, een aandeel in elkaar.  Kijk maar naar de artikelen ook op deze site “de criminele RABOBANK” en het eerste deel van deze serie over Eurocommerce.   

Dan krijgen we een stapje lager met onderlinge verbanden: Peter Paul de Vries, Esto van der Steeg, mijn favoriet beursgoeroe beursmanipulator Geert Schaaij, Selwyn Duijvestijn jongste CEO van Inverko en Ron van Veldhoven  

De goed onderhands betaalde katvanger Jan van Soest die zijn onderneming CORSO B.V. verkocht aan AamigoO N.V. die deze met hulp van Peter Paul de Vries vooropgezet leeghaalde en volpropte met problemen terug kocht om failliet te laten gaan.

Value8 is hoe dan ook van de start in 2010 omgeven door faillissementen Bij Corso B.V. is na onderzoek van mij gebleken dat het net zoals bij Eurocommerce een compleet vooropgezet faillissement is waar Jan van Soest aan heeft meegewerkt als goed onderhands betaalde katvanger. In Deel 3 van het Advocaten/curatoren faillissementsfestival zal ik daar op in gaan.