Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Groninger gas excuus enquête parlementair wanbeleid deel 2

Op 11 maart 2019 heb ik al een artikel geplaatst en wat het meest waarschijnlijk is geplaatst en wat het belangrijkste is ik toen al, als een soort paragnost lijkt wel de uitslag van de Groninger gas parlementaire enquête heb neergezet Heil Rutte/leve de Koning zijn zo Klaus Schwab WEF als wat. Daarom hier de op 11 maart 2019 al gepubliceerde samenvatting nogmaals:

De uitslag van de Groninger gas excuus enquête parlementair wanbeleid

De commissie van de Groninger Gas enquête is maandenlange verhoren van alle betrokken gelederen, ook maatschappelijke die bij de gaswinning betrokken waren, de leden van de NAM en de deskundigen van de aardbevingen die gehoord zijn, en de bouwkundige experts over de praktijk aan schade de huizen , wat u nog eens uitgebreid kunt en begrijpen in de honderden bladzijden lezen hierboven, is tot de volgende conclusie komt:

Dat er van fouten is gelopen, is dat alle systemen langs elkaar gewerkt, het hoogste het ministerie van financiële zaken en het ministerie van economische zaken. Beide ministeries zijn chaotisch en er waren eilandjes van ambtenaren die informatie onder de pet statutair, niet de juiste informatie kregen en de betrokken ministers en de Staat niet altijd op tijd. Dit speelde ook heel erg tussen de ambtenaren van de provincie en de betrokken steden in het gebied van de gaswinning. We kunnen stellen dat dit allemaal nooit mag gebeuren, maar allen, hebben met hun beste vermogen aan deze zaken gewerkt, zodat ze niet direct iets te verwijten valt. Dat moet nooit meer voorkomen, lang, lijden. Er moet meer duidelijk worden.Wij bevelen de regering aan om te zorgen dat de geconstateerde miscommunicatie niet meer kan en mag voorkomen.

De mensen die schade hebben geleden, zullen zo spoedig mogelijk hun schade regelen zien. Dat zijn we aan hun verplicht.

Hierbij sluit ik het rapport en gaan we over tot de orde van de dag. Aldus de voorzitter Einde uitslag enquête

Dit is de kern, en het geld zal de jaren ook niet komen. Je gaat deze mensen toch niet uitbetalen volgens “The great reset” in 2030 alle bezit van iedereen zal worden overgenomen om zonder bezit Klaus Schwab gelukkig worden.

De beleggingscommissie wordt voorgezeten door Tom van der Lee. Wat zal er gebeuren? Gaan de commissieleden terug naar om en nabij 1972 de staatscourant waar de overeenkomsten in staan.

Om te beginnen staat er in die tijd in de staatscourant de oprichting van de NAM bestaande uit:

  1. De Nederlandse Staat met Energie Beheer Nederland NV 40%
  2. Koninklijke Nederlandse Shell 30%
  3. ExxonMobiel 30%

In de staatscourant staat te lezen dat volgens de wet die al meer dan 100 jaar oud is, dat alles wat in de Nederlandse bodem zit, uitsluitend en alleen door de Nederlandse overheid uit de bodem mag gehaald worden. Om het gas uit de bodem te halen had de regering een eigen gasmaatschappij moeten oprichten om het gas uit de bodem te halen. Het Shell en of een andere oliemaatschappij dat laten doen is verboden. Maar de Klachten, Kaag en Hoekstra hebben gehoord, gedaan hetlijk goed en gericht de Energie Beheer Nederland NV op, 100% Nederlandse staat die samen met de nu Engelse Shell nu niet koninklijk meer door hun vlucht van het bestuur naar Engeland om verlost te zijn van de bestuurlijke nu psychopaten en ExxonMobiel de NAM op in de verhouding zoals hierboven weergegeven.Dat vond de bestuurders van Shell en ExxonMobiel niet zo lekker. De Nederlandse kreeg zonder enige inspanning 10% meer opbrengst per jaar. Alleen door die oude mijnwet kon het niet anders. Maar zij mogen worden vermeld dat Shell en ExxonMobiel de eigenaren van de NAM waren, om te voorkomen dat andere staten ook een mijnwet invoeren wat voor hun zeer mogelijk zou zijn. En dat is ook gebeurd als je bij de kamer van koophandel kijkt. Maar ontstaat iedereen bedrogen die zaken doet en daad met de NAM.

Shell liet al vanuit Engeland weten dat zij de schade absoluut niet alleen geen betalen: terecht omdat de NL staat voor 40% bij betrokken is, maar niet openlijk. In het vorige artikel staat al een vonnis dat de Energie Nederland Beheer NV geen Nederlandse staat zou zijn. Dat rechter D66 weten niet eens hoeveel 1 + 1 is laat staan ​​dat ze iets van bedrijfsconstructies afweten en dat als je 100% van de aandelen bezit eigenaar bent en voor het wanbeleid van deze onderneming en de NAM aansprakelijk kan worden gesteld al moet je decennialang allerlei procedures doen omdat voor elkaar te krijgen.

Dat Shell naar Engeland is gevlucht heeft ook te maken met het feit dat links de afschaffing van de dividendbelasting die heil Rutte Mark en Bilderberggroep Leve de Koning die 25% in de Shell heeft maar nu niet Koninklijk meer is, 20 procent dividendbelasting betalen en dat niet konden verrekenen met hun magere inkomen in Nederland. 25% Shell was via buitenlandse belangen koninklijke familie in hun bezit: dus de Klaus Schwab marionet die in opdracht een pathologische leugenaar uit zijn empathieloze hersenen toverde en meehielp Shell naar buiten Europa te laten gaan naar Engeland. Want heil Rutte Mark weet dat hij Nederland naar de klote helpt. Vandaar dat ze ook nu miljarden gaan lenen en Lagarde Centrale bank EU geld blijft bijdrukken om alles over te nemen.

helpt bij het beschrijven van de fascistische Klaus Schwab met zijn psychopathische Klaus Schwab empathie jugend die ons land in het verderf storten. Volgens Lagarde worden de mensen te oud, dat is niet te betalen, daar moet wat aan gebeuren. Heerlijk komt er ontstaan ​​​​een dodelijk virus langs die geen dodelijk virus blijkt te zijn. Maar Gode zij dank de vaccinaties die geen vaccinaties zijn maar een experimentele gentherapie die oversterfte laat zien de overtollige dure oudere wat sneller naar GOD geholpen. De maffia regeert de wereld vanuit de VS het gewelddadige land in de wereld die het uitmoorden van hele bevolkingsgroepen als normaal zijn niet onder het motte: wij rijk jullie een gouden organen lijk.Kan er meer geld naar het Italiaanse maffialand worden overgemaakt.