Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Het Nederlandse leger is dodelijk O/A Mali 2 doden De defensietop gaat met strafrechtelijk minimaal dood door schuld vrijuit

De Onderzoeksraad voor de veiligheid. Die onderzoekt net zo ver dat niemand van de overheid en kabinetten strafrechtelijk kan worden aangepakt als zij zoals in dit artikel staat ernstig strafrechtelijk zijn bezig geweest.

Het Nederlandse leger is dodelijk luidt de kop. Niet voor de vijand nee voor de eigen soldaten. Als er bij een bedrijf niet zijnde gelieerd aan de overheid een ongeluk zou plaatsvinden met 2 doden omdat er verregaande controlemechanismes ontbraken, de betrokkenen en van de directie de hoogste in beslissingsbevoegdheid in de gevangenis zouden verdwijnen voor jaren. Maar niet de politieke betrokkenen en de absolute legertop uit die tijd.  

Hieronder vindt u de video van de “Onderzoeksraad voor veiligheid” De onderzoeksvraagstelling is:

  • Wat waren de directe en achterliggende oorzaken van het voortijdig exploderen van de granaat?
  • Hoe is de medische hulpverlening na het ongeval verlopen?

Er had volgens mij nog een onderzoeksvraag bij gemoeten: Zijn er ook ongelukken gebeurt tussen de aanschaf van de granaten in 2006 die gebruikt zijn in Afghanistan van 2008 en 2010, omdat de controle op kwaliteit en veiligheid deels achterwege is gebleven. Men had dit moeten onderzoeken, vind ik persoonlijk, omdat er doden waren gevallen en mogelijk ook eerder daardoor doden in Afghanistan konden zijn gevallen. 

De legertop geeft aan dat ze de mortiergranaten niet lieten controleren omdat het USA leger ze in gebruikt had, is het verweer. Maar uit de overeenkomst die men gesloten heeft in 2006 bleek dat de mortiergranaten niet meer in gebruik waren en de USA overheid de kwaliteit en veiligheid niet kon garanderen. De onderzoekscommissie wist dus dat de legertop flagrant gelogen heeft over dat de mortiergranaten bij het USA leger in gebruik waren en ernstig in gebreke is gebleven om ze in 2006 niet te laten controleren op kwaliteit en veiligheid. Dan zegt de onderzoekscommissie dat er tussen 2010 en 2014 voldoende tijd was om de granaten alsnog te laten controleren maar men dat heeft nagelaten en ze in 2016 is gaan gebruiken bij de missie in Mali.

De commissie zegt dan en passant even dat er zwakke plekken waren in het ontwerp van de mortiergranaten waarmee onze soldaten in 2016 in Malie moesten werken en waar er 2 doden door vielen en 2 gewonden. Kennelijk komt de commissie niet op het idee dat er dan ook door deze zwakke plekken in het ontwerp van de mortiergranaten er ook in Afghanistan tussen 2008 en 2010 ook doden en gewonden konden zijn gevallen.

Wat is er nu met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te concluderen is en uit het rapport en de video hier boven van de “onderzoeksraad voor de veiligheid” ? Dat het ministerie van defensie en de legertop op de hoogte waren bij de aankoop van deze fouten in ontwerp van deze mortiergranaten, maar daardoor aanzienlijk goedkoper waren dan normaal en wat maakte het uit. Het was oorlog in Afghanistan. Als er door de fout er doden zouden vallen, wat maakte het uit. Dan waren onze soldaten gewoon gesneuveld. Zeker is dat in Afghanistan door deze mortiergranaten er ook doden zijn gevallen

Je koopt mortiergranaten met zwakke plekken in het ontwerp. Levensgevaarlijk dus voor de eigen militairen Zegt dan zij waren bij USA leger in gebruik terwijl de koopovereenkomst anders aangeeft, En komt de onderzoeksraad niet tot de conclusie dat je schuldig aan doodslag bent omdat je afgekeurde granaten natuurlijk niet laat keuren

Het rapport geeft verder aan een heel verhaal over het nalaten goede medische voorzieningen op te bouwen en slecht georganiseerd vervoer naar de juiste medische posten bij calamiteiten van de Nederlandse militairen wat men volgens de Nederlandse normen nodig achtte. De communicatie was verwarrend. Dat is in ieder geval in heel Nederland zo. Met Nederland Europa dus. Een van de 4 formeel zelfstandige staten met de naam Nederland. De zogenaamde rijksdelen over zee die helemaal geen onderdeel meer zijn van Nederland in Europa maar zelfstandige staten met de naam Nederland en dan de naam van het eiland erbij.  Dit soort verwarrende zaken organiseert men doelbewust. Het is feit dat er doden zijn gevallen door mortiergranaten aan te kopen met een ontwerpfout, en daarover liegt. Maar ook dat het daardoor 100% zeker is dat er in Afghanistan ook doden door zijn gevallen en er een aantal doden van de 26 gesneuvelden door doelbewust aangekochte niet deugende mortiergranaten zijn omgekomen, men de slecht georganiseerde medische voorzieningen gebruikt om ons ervan af te leiden van wat in Afghanistan is gebeurt.

De boeren weten het ook al: de kabinetten Rutte zijn alle maar lichtgewichten en zijn alleen maar met eigen inkomen bezig Los van deze afgekeurde granaten zijn er door Armoede genocidebeleid tenminste 3.000 zelfdodingen per jaar Dat is een stad van minimaal 27.000 inwoners die allemaal zwaar geestelijk letsel hebben opgelopen door dit wanbeleid.

Dat zien we overal dit RUTTE trucje verschuiven als iets lastig wordt, is in gebruik geraakt bij alle 950.000 ambtenaren waarvan er tenminste 350.000 teveel zijn. We zie ook hieronder een kleine video waarin u een veteraan ziet vertellen, de man heeft ptss syndroom, dat hij ziet dat een collega een mortiergranaat in de buis gooit, die er niet uit komt, daar gaat het om, zelfde probleem als in Mali, maar zijn collega merkt dat niet en gooit er nog een mortiergranaat in. Dan trekt de man de conclusie dat daardoor de boel ontplofte. De corrupte leger/defensie top zal hetzelfde zeggen want zij zijn bang dat zij door de doelbewuste aankopen van door de USA afgekeurde mortiergranaten, die ze daarom zelf niet lieten keuren, wegens minimaal DOOD DOOR SCHULD, maar strafrechtelijke is er eigenlijk sprake van MOORD met voorbedachten rade en dienen zij tenminste 20 jaar gevangenisstraf te krijgen. Laten we een onderzoek doen met USA militairen. Dan wordt er weer niet zoals door de  “Onderzoeksraad voor veiligheid” is gebeurt, op corrupte wijze dit strafrechtelijk handelen weggewerkt.

Hier is een grote taak weggelegd voor het OM. In 2006 was er het kabinet Balkenende II met Henk H.G.J. Kamp minister van defensie en C. van der Knaap was staatssecretaris van defensie. Beiden hadden dezelfde functie in het volgende kabinet Balkenende III.  Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Henk Kamp op het idee is gebracht deze mortiergranaten te kopen, door Europarlementariër en wapenlobbyist Hans van Baalen ook VVD. Henk Kamp heeft daarover de legertop gesproken. In 2006 was toen de hoogste baas van het leger de, CDS, generaal Dick D.L. Berlijn en de hoogste baas van de landmacht was luitenant-generaal Peter van Urm waar de aankoop van de mortiergranaten onder viel en ook de uitzending naar Afghanistan onder viel in 2008. Hij is opgevolgd per 13 maart 2008 door luitenant-generaal Rob Bertholee die weer op 25 oktober 2011 is opgevolgd door luitenant-generaal Mart de Kruif, waar de missie naar Mali onder viel. De hoogste ambtenaar ministerie van defensie was de staatssecretaris-Generaal in die tijd Drs. S.H.Ch. Annick.  

Henk Kamp was verantwoordelijk als minister voor de aankoop van deze dodelijke mortiergranaten. Hij bracht iedereen op grote schaal buiten Nederland aan het Groninger gas als minister van economische zaken om hele VVD rijk te maken. Door overschrijding van de veiligheidsnormen we in Groningen heuse zware aardbevingen zonder strafrechtelijke gevolgen kregen.

Al deze hiervoor genoemde namen, wisten of behoorde te weten dat zij de levens van hun militairen op het spel zette niet door de oorlog zelf, daar maar omdat er ondeugdelijke mortiergranaten waren gekocht, die hun risico te overlijden door gevechtshandelingen hebben vergroot doordat ze met door de USA afgekeurde mortiergranaten moesten werken. De vraag is niet zijn er wel doden door gevallen, maar hoeveel van de 26 gevallenen in Afghanistan zijn door deze ondeugdelijke mortiergranaten om het leven gekomen?  

De voorzitter van de hoge raad die zich bij zijn aantreden al strafrechtelijk uitliet dat de strafrechtwetgeving alleen voor het volk is en de elite vrijuit gaat altijd. De zet zegt alleen iets anders, Deze charlatan dient vervangen te worden.

Gelukkig heeft de Hoge Raad der Nederlanden al bepaald dat iedereen die voor de Nederlandse overheid taken uitvoert, ook de Minister President en de ministers en de Kamerleden van beide kamers, bij strafrecht, en daar is hier sprake van, onder het ambtenarenrecht vallen en daardoor strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Het wordt de hoogste tijd dat er mensen van de overheid berecht gaan worden voor dit soorten wanbeleid zodat anderen eens goed gaan nadenken wat men aan het doen is.      

Een ding is duidelijk: Als u of een familielid wordt gedood door de voortdurend falende Nederlandse overheid en de “onderzoeksraad voor de veiligheid” moet onderzoek doen de corrupte bende iedereen van de overheid zal beschermen. En u iedere vorm van genoegdoening en schadevergoeding zal onthouden.