Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

OM criminaliteitsbestrijding of criminele organisatie?

Mr. Gerit van der Burg. Voorzitter van de Procureurs-generaal

Is dit de vrijheid die we vieren?

Mr Marianne Bloos en Mr. Marc van Nimwegen

De site is niet voor niets gespecialiseerd in misdaden overheden, banken en het Mr. titel circus. Als beleidsanalyticus van de kabinetten Rutte I II III weet je dat men zaken door elkaar laat lopen. De compliance (Betekenis: zich aan de wet houden) van de voornoemde kabinetten en de ministeries met name van veiligheid van justitie en het daaronder vallende OM openbaar ministerie laat te wensen over of komt helemaal niet voor. Dan zit je haast gelijk bij een organisatie die zich misdadig gedraagt.

Mr. Marc van Nimwegen en Mr. Marianne Bloos twee hoofdofficieren van justitie hadden samen een relatie al vanaf 2011. Dat mocht niet volgens de regels. Terecht omdat Marc van Nimwegen hoofdofficieren benoemde en hun rechtszaken toebedeelde. Dan ligt belangenverstrengeling en corruptie makkelijk op de loer. Even een opmerking: het jaartal 2011 speelt een kardinale rol. Het lijkt erop dat toen de criminele verbanden tussen de groeperingen waar de site in is gespecialiseerd op zijn hoogtepunt was en dat nu in grote getalen mensen doorhebben totaal kaalgeplukt te worden er een kentering bezig is ten goede en er allerlei zaken boven tafel komen die niet hadden mogen gebeuren. Dan mengt Mr. H.J. (Herman) Bolhaar per 1 juni 2011 tot 1 juni 2017 voorzitter van het College procureurs-generaal van Openbaar ministerie OM zich ook nog in het compliance gevecht. Logisch want het speelt sinds zijn aantreden. Kennelijk niet goed opgelet.

Deze twee Mr. Herman Bolhaar en Peter R de Vries laat ik graag samen zien. Dat is wat er mis is met ons rechtssysteem. TOP OM samen met TOP crimineel en moordopdrachtgever

Het compliance idee van Mr. Herman Bolhaar is ook al niet zo goed omdat hij samenwerkt met (mr. ha ha) Peter R de Vries die zelfs in 2002 zijn toen nog in leven zijnde zogenaamde vriend Cor van Hout opdracht gaf met mij af te rekenen hetgeen bij iemand die een eigen moordcommando heeft betekent, liquideer die vent. Ook de onderwereld noemde Peter R de Vries spreekbuis van de onderwereld en er is een rechtszaak waarbij Peter R de Vries ongewenste banden met de onderwereld werd verweten. Dat Peter R de Vries via volgens betrouwbare goed op de hoogte zijnde bronnen via een ingehuurde prostitué de moorden op Corina Bolhaar en 2 kinderen beslechte ten nadele van Louis Hageman, een Hels Angel, was ondanks dat het wettelijk niet zo klopte (gebrek aan compliance) wel bescherming waard van Peter R de Vries door Mr. Herman Bolhaar.  Peter R de Vries weet ook iets teveel van de kinderporno-industrie en een beetje beschermer van Mr. Joris Demmink. Wat interesseert je de compliance (aan de wet houden) dan als je de veel lucratieve betaalde criminaliteit onder het mom van misdaadjournalist kan creëren?   

De grap, hoewel er niets grappig aan is, is dat Mr. H.J. Bolhaar voorzitter van het college van Procureurs-generaal ook stevige banden had met Mr. Joris Demmink die de hoogste baas was toen van het ministerie van justitie. Daar ontbrak ook het idee om een goede compliance te voeren. Mr. Joris Demmink die alleen al had moeten vertrekken vanwege het feit dat iedereen hem verdacht van pedofilie, bleef rustig zitten, want hij was weer op de hoogte wie de leiding heeft over de kinderporno-industrie in Nederland, volgens CIA 15 jaar geleden al de grootste in de wereld en nooit 1 arrestatie in Nederland is gebeurd. Als hij zou spreken zou onze Nederlandse constitutie in elkaar storten. Als je dan de compliance (betekenis: zich aan de wet houden) laat varen dan kom je in een bestuurlijke justitiële chaos terecht. Dat bleek ook uit het onderzoek naar het Mr Fred Teeven bonnetje van de commissie Oosting, die het ministerie van justitie een grote chaos noemde van ambtenaren op eilandjes die niet met elkaar communiceren. Nu zoveel jaren later is er kennelijk, zoals te verwachten, niets veranderd. 

Mr Fred Teeven het bonnetje van Cees H. en de Achterdamedeal met Cor van Hout zonder bonnetje geheel belastingvrij

Het zich niet aan de wet houden, komt niet eens bij het ministerie van justitie vandaan, maar uit de politiek. De AFM Autoriteit Financiële Markten toen onder leiding van Drs. Hans Hoogervorst VVD  heeft in 2002 besloten om de compliance te laten varen, omdat ze last hadden van de door de wanbeleidpartijen CDA VVD PVDA en meeloper D66 veroorzaakte bureaucratie die men door gebrek aan kennis en bestuurskunde niet snel kon oplossen. Dan maar gewoon gaan kijken naar personen net zoals ikzelf Hans Vrijmoed, omdat zijn inkomen niet te verklaren is. Dus gaan we hem volgen en belasten en beschuldigen van criminaliteit, met koker denken, alle nadelige zaken naar voren halen en ontlastende zaken weglaten, iemand berechten. Dat is publicitair een groot succes. Wat kan ons de wet de compliance nu schelen? Kijk naar die crimineel Peter R de Vries, hij is populair en wordt nog beschermt ook. Nu hebben we al vonnissen van de kroongetuigen die schuldig zijn bevonden van horen zeggen. Willem Holleeder gaat ook zo ten onder. Hij is al berecht door de TV rechter of was het nu misdaad of misdadige journalist, politie, officier van justitie, moordopdrachtgever Peter R de Vies? Hij zelf weet het ook niet, zo schizofreen is hij. Sluit hem maar op in een TBS kliniek, kijken of hij slim genoeg is er uit te ontsnappen.

De televisierechtbank de Raadkamer met een van zijn vele schizofrene titels in dit geval Opperrechter Peter R de Vries die er voor gezorgd heeft als men aan compliance doet door alle publicaties van bewijsstukken het proces ongeldig verklaard zou moeten worden omdat geen onbevooroordeeld vonnis kan worden uitgesproken

Weer een stukje terug: Mr. Fred Teeven die was officier van justitie. Ook op de zaak Johan Verhoek de Hakkelaar, en had ergens in 2000 ook te maken met Cor van Hout. De panden aan de Achterdam in Alkmaar moesten hem Cor van Hout  door het ingevoerde beleid ontnomen worden. Maar Mr. Fred Teeven, die ik een van de Daltons noem, had een beter idee. Hij maakte een deal met Cor van Hout, over de prostitutiepanden op de Achterdam voor 1 miljoen gulden, geheel belasting vrij. Daar komen we pas achter in het proces regen Willem Holleeder, door Sonja Holleeder die dat in een getuigenverklaring opmerkt. En Mr. Fred Teeven was intussen ook nog eens staatssecretaris van Justitie geweest samen met Mr. Ivo Opstelten die aan een vrij ernstige niet te genezen selectief geheugenverlies lijdt  

De Achterdam Alkmaar die niet Lizette Knoop rijk maakte maar Sonja Holleeder die geheel in criminele vorm alles wit waste naar Zwitserland Ook weer belasting vrij.

Dan zien we de Achterdam Alkmaar weer terug na de dood van Cor van Hout. De eindredacteur Lizette Knoop van Peter R de Vries was de maîtresse van Cor van Hout die Sonja Holleeder wilde vervangen. Dat is tegen het zere been van deze gewelddadige criminele familie, en Mr. Astrid Holleeder had intussen een langdurige relatie met Johan Verhoek de hakkelaar uit hetzelfde milieu en speelde dan ook nog eens de goede advocaat. Cor van Hout in leven, dan was Sonja Holleeder straatarm. Dat kon natuurlijk niet. Dus Peter R de Vries ingeschakeld, want die was als goede vriend van Cor van Hout op de hoogte van de relatie met Lizette Knoop.

Beste Cor van hout, ik heb besloten met je vrouw naar bed te gaan en dan later bij een mogelijk proces onder ede te verklaren dat ik dat niet gedaan heb. Wat vindt je daarvan oude gabber in het kwaad?

Dus sprak Peter R de Vries af met Cor van Hout dat als hem iets zou overkomen hij voor zijn kind zou zorgen. Neem mij niet kwalijk moet even huilen, zo diep bewogen ben ik, over de man die mij door Cor van Hout wilde laten doden en zoveel mededogen voor de mogelijke nabestaande van Cor van Hout heeft. Dit is even een tranendal voor mij. Hoe het ook is, een paar maanden later is Cor van Hout dood, en houdt Peter R de Vries zijn beroemde grafreden bij Cor van Hout, waardoor het nogmaals overduidelijk is dat hij bij de criminele organisatie van Cor van Hout behoorde.

Maar het OM? Die stonden erbij en die keken er na, en deden een plas, en lieten alles zoals het was. Men was ziende blind met mensen zoals Mr. Bolhaar, Mr Fred Teeven, Mr. Opstelten en Mr. mevr. Opstelten en Mr. Demmink enz. En jaren later, is Peter R de Vries weer helemaal samen met het OM een programma aan het maken de RAADKAMER omdat intussen de JUDAS zaak tegen Willem Holleeder die was begonnen voor de televisie al te berechten. Dan komen we er ook nog achter dat de panden van de Achterdam in Alkmaar deels jarenlang op naam hebben gestaan van Mevr. Van Eemsbergen een oude relatie van Johan Verhoek de Hakkelaar. Daar is weer Mr. Teurlings kind aan huis als advocaat en hij was bij WNL als advocaat deskundige in haast alle programma’s.

Ha Ha die zak van een Hans Vrijmoed die denkt dat hij ons Mr. titel rovers de baas kan? Hij moet zich maar niet met de Achterdam Alkmaar bemoeien. Een claim van 9.635080,23 ? Die is gek. Hij weet toch de compliance ( je aan de wet houden) niet bij onze volslagen gewetenloze beroepsopvatting past. who carers

En Mr. Teurlings was ook bij de tuchtrechtzaak aanwezig waar de grootste claim ooit in Nederland bij een tuchtrechtzaak was ingediend van € 9.635.080,23 aanwezig, en heeft daar geen woord over gesproken bij WNL.  Een stukje daarvan kunt u ook lezen op de site. De keuze was het tuchtrecht, omdat de fouten en op valse gronde berechten door het OM om het vonnis te laten vernietigen niet haalbaar leek. Hoe dan ook de gezusters Holleeder die duidelijk uit een crimineel milieu kwamen waarvan er één een Mr. titel heeft, en geholpen werden door een misdadige misdaad journalist zijn de troetelkinderen van het OM, om zo’n gecreëerd monster als Willen Holleeder voorgoed achter de tralies te krijgen.  Om dan even tussendoor ruwweg honderd miljoen euro te verdienen aan boeken en filmrechten en televisieseries waaruit een ding duidelijk is Willem Holleeder is een monster en een gevaarlijke crimineel, die komt niet meer vrij. Wacht even wacht even, er klopt iets niet. De rechter moet nog uitspraak doen. Dan is er nog hoger beroep mogelijk, en mogelijk daarop nog cassatie.

Opsporingsorgaan de Rabobank verlengstuk van het OM de belastingdienst Hand en spandiensten met het OM om eigen GIGA criminaliteit te vrijwaren van vervolging. OM en de RABOBANK en CDA een lucratief aandeel in elkaar.

Er staat op deze site een verhaal over de criminele Rabobank waar zelfs volgens eigen zeggen, volslagen gewetenloze mr. G. Spong ook roept dat de leiding van de Rabobank een criminele organisatie is. Dat klopt ook.

Maar ik ga weer eens een tijdje terug. Witwassen is altijd al strafbaar geweest. Het compliance idee (zich aan de wet houden) is nu niet bepaald de sterkste kant van banken en al helemaal niet van de Rabobank. In Turnhout zat in de gevangenis een Rabobandirecteur van de Rabobank in Luxemburg, die een maandelijkse ronde door België maakte om zwartgeld op te pikken en wit te wassen in Luxemburg. Gewoon een criminele activiteit. Uiteindelijk is hij op een borgsom van 20.000.000,00 Belgische franken ongeveer 1 miljoen gulden vrijgelaten. Witwassen dus. Als u denkt dat toen de Rabobank stopte in Luxemburg dat het dan over was, dan vergist u zich. Toen nog niet maar we hebben nu een eigen witwasplaats in Nederland en een hele groep witwaseilanden in het Caraïbische gebied, Nederland genaamd het buitenland natuurlijk ten opzichte van Nederland.

Curaçao is Nederland maar buiten land. Dus als u naar Nederland gaat in het Caribische gaat u naar het buitenland
Heeft u wat wit te wassen vraag het aan uw advocaat of de orde van advocaten witwassen wil faciliteren? Ook kan uw advocaat kijken of bij het witwassen het OM/RABOBANK kan helpen als het om wat miljoenen gaat.

Met het CDA, dus Balkenende in de regering, had men in 2010 Nederland een zelfstandige staat in het Caraïbische gebied gecreëerd. Dus we hebben nu Nederland Europa en Nederland Caribische gebied. Curaçao daar was al van bekent dat er werd witgewassen, maar dat viel toen onder het Nederlandse en later het Europese gezag. Al dat geld van de Kinderporno-industrie dat moet toch ook wit gewassen worden. Dat doe je niet op de Zuidas. Daar trek je grote bedrijven voor aan om daar wit te wassen. Dus maak je van het stukje Nederland aan de andere kant van de wereld een zelfstandig land door handig gebruik te maken van de wens daar zelfstandig te zijn. Hoef je niets meer te betalen als er wat gebeurt net als op st Maarten, want het is geen Nederland. Ja natuurlijk is het wel Nederland maar buitenland. Ik denk dat het corrupte bestuursvolkje zich een kriek hebben gelachen. Hier begrijpt geen hond wat van en kunnen we met miljarden rotzooien wat we maar willen. Zo kon men witwassen wat men wilde. EU heeft er geen gezag. Justitie van Nederland, wacht even Nederland in Europa dus, heeft er geen gezag. Een eigen witwasparadijs. Wacht even, wacht even.

Met ABNAMRO op Curaçao is witwassen in het buitenland nu ja Nederland dus verzekert. Dat is lachen. Ook dat de DSB bank waar ik werkte volens Pieter Lakeman vergeleken met de RABOBANK een volslagen integere bank was. Je blijft lachen.

Zit daar een bank op Curaçao FCIB First Curaçao International Bank. Eigenaar: John Deuss en zijn zus. Slimme jongen. Dat is te link. Die ziet teveel van onze criminele en corrupte activiteiten. Die moet weg. Nu duikt, weer in 2011, een probleem op. OM Nederland heeft op Curaçao sinds een jaar geen gezag meer. Bovendien heeft de FCIB een bankvergunning van de autoriteiten op Curaçao en is dus totaal legaal. Zoals gebruikelijk heeft de familie Deuss een riante woning in Nederland en ze zullen wel wat B.V.’s hebben op dat adres, en er zullen er wel wat zijn die ook wat banden hebben met de bank op Curaçao FCIB. Dus wordt de AFM-doctrine toegepast. Begin met beschuldigen van criminele activiteiten. Wacht even wacht even. OM denk na. Dat doen ze ook. Dan gaan ze praten met de Rabobank en die krijgt opsporingsbevoegdheid, niet juridisch echt natuurlijk, maar op Curaçao kan men dan uitlokken en via politieke druk via de VVD en het CDA kan men dan de bank wel ontmantelen en kan het OM met wat fantasie criminaliteit de bank laten opheffen, gelijk een witwas concurrent van de Rabobank uitschakelen en de familie Deuss achter de tralies krijgen.

Dik Wessels: Doe net als bij FC Twente, laat de gemeente, de belastingbetaler dus de schulden betalen en de winsten naar mijn familie Dan kan je zo”n huis kopen. Zo eenvoudig Schakel een politicus als Dries van Acht in en ga samenwerken met OM/RABOBANK een aandeel in elkaar

Op datzelfde moment in 2011 dus, komt de Liborrente kwestie van de RABOBANK in de wereld boven drijven en blijkt het OM met een crimineel bedrijf te hebben samengewerkt. En uitlokking mag ook al niet, is dus ook een criminele activiteit door de Rabobank gedaan. Dus krijgt de Rabobank in Amerika en Engeland een boete van ongeveer 700 miljoen euro en in Nederland niets. Nu ja niets zou natuurlijk ook publicitair niet goed zijn, maar ja als criminele broeders in het kwaad is daar ook wel een oplossing voor te bedenken: 70 miljoen euro ( wat een habbekrats is op een geschatte opbrengst van miljarden euro’s/dollars) om strafvervolging af te kopen. Kijk maar naar de brief van Dirk Wessels over Eurocommerce op deze site. Daar komt ook weer van tevoren al het OM tevoorschijn die kennelijk meewerkt om faillissementsfraude uit te voeren. Niet om recht te doen maar om Dik Wessel en de Rabobank en daar is ook weer de Libor fraudeur van de Rabobank Sipko Schat bij betrokken rijker te maken. Voor het OM is het door de samenwerking met de Rabobank niet meer mogelijk om objectief te zijn, om een duidelijk overwaarde fraude, zoals in het artikel criminele Rabobank staat aan te pakken.

Nederland werelds grootste kinderporno-industrie land ter Wereld al 15 jaar aldus CIA Er is geen OM zo blind als een OM die niet wil zien.

Ik heb zelf aangifte gedaan, over misbruik van kinderen door ambtenaren en pleeggezinnen die onder overheidstoezicht zijn geplaatst. Maar ik heb een code op de dossiers bij het OM dat men daar niets aan moet doen. Dat gold ook voor de aangifte die ik tegen de Rabobank heb gedaan over de dood van Nick van Leeuwen die zichzelf in Leiden voor de Rabobank in brand stak omdat hij de meest smerige beroving van de Rabobank niet aankon. Daar hadden door de causale verbanden al minstens vier Rabobank mensen in de gevangenis moeten komen. Maar de knusse criminele organisatie Rabobank en het OM, een aandeel in elkaar, zorgt ervoor dat alle criminele activiteiten niet worden berecht. Dit past dan weer onder het rapport van commissie Oosting dat het hele ministerie van justitie een grote chaos is. Ook logies dat er dan moordende TBS’ers rondlopen. 

De psychologen en psychiaters van de niet exacte wetenschap psychiatrie (een wetenschap waar je kwa carrière en inkomen torenhoge inkomens kan creëren in stichtingen ver boven de balkenendenorm) kunnen van alles verzinnen en niemand, zelfs geen rechter zal het tegen spreken. Tijdens een lezing op de universiteit van Tilburg, was er een ex TBS’er, die 6 jaar in een TBS kliniek had gezeten en in die tijd 16 psychiaters heeft gehad. 1 daarvan vond hem zo gek dat hij definitief opgesloten diende te worden en de sleutel weggegooid, 1 psychiater zich afvroeg wat hij in de TBS inrichting deed en omdat hij niets mankeerde hij onmiddellijk op vrije voeten gesteld moest worden. De 14 anderen hadden ook geen gelijke diagnose maar die varieerden van het ene naar het andere uiterste. De enige troost is dat het OM daar ook niet mee overweg kan.

Geen commentaar de onzin die psychiaters vertellen kan tot moorden leiden zoals in Nederland op dit moment aan de gang is.

De conclusie

De conclusie is duidelijk. Het OM  is gewoon in alles niet te vertrouwen. Men is carrière en inkomensgericht bezig en voortdurende bescherming van de functie. Werk en betaal zo veel mogelijk aan criminelen om andere criminelen te pakken, en zorg dat je wat van die uitkering vangt. En werk samen met een aandeel in elkaar de Rabobank en multimiljardairs ala Dik Wessels verdien je behoorlijk wat extra’s, en mogelijk vanwege connecties die deze weer hebben met Leve de Koning, krijg je ook nog een onderscheiding. Werken bij het OM is lastig maar lucratief. Mr. Fred Teeven kan jullie er alles over vertellen. Er zijn allerlei vormen van corruptie belangenverstrengeling, dat ik mij begin af te vragen of er nog wel mensen in de gevangenis zitten op juiste juridische gronden.

Het hele rechtssysteem is dermate gemonopoliseerd dat er absoluut geen recht kan worden verkregen op dit moment in Nederland. Daar gaat dat boek van mij over. Dat is de belastingdienst ook, volslagen onbetrouwbaar, omdat die totaal onbevoegd en niet voor opgeleid ook aan berechtingen doen zonder tussenkomst van een rechter. Niemand van de overheid lijkt nog op een of andere wijze aan compliance te doen. Men regeert aan de hand van modellen. En de uitwerking daarvan ziet men niet met de doorberekeningsmodellen, men laat het alleen maar doorrekenen naar de beoogde uitkomst, wat kennelijk niet de realiteit is.

Er liggen ook banden met de kinderporno-industrie waar niets aan gebeurt.  Deel 1. Her Majesty’s Secret Service ? Part 1. Er zijn 3 delen. Komt daar aan de orde. Ik zal daar later speciale aandacht aan besteden. Is voor mij nog wat te vroeg lijkt me. Daar komt ook weer de criminele Alles Weter in voor die banden heeft met de Italiaanse maffia Ndrangheta, maar die ook hand en spandiensten zou verlenen aan de Koninklijke familie en ook weer banden met de organisatie van Johan Verhoek de Hakkelaar zou kunnen hebben. Willem Holleeder begon ook over de Alles Weter en de grote massa mag weer niet weten dat het Evert van Korrelaar is. https://youtu.be/LWEw4nfhMVM

De alles weter? Wie zal het weten Willem Holleeder?

Daarom is John van den Heuvel weer ingeschakeld om een andere Alles Weter naar voren te schuiven. Maar John van den Heuvel wordt samen met de VVD top bij PSV gesignaleerd. Wat heeft dat nu weer te betekenen? John van de Heuvel en natuurlijk Peter R de Vries krijgen alle informatie van OM en politie die zij willen hebben zeggen beiden openlijk. Dat is gewoon al strafbaar. Voor de ambtenaren, zeker van het OM en de politie, zijn dat  ambtsmisdrijven. En voor de ontvanger is dat heling van geheime gegevens wat met een maximum van 4 jaar gevangenis bestraft kan worden. ALS MEN AAN COMPLIANCE (Zich aan de wet houden) ZOU DOEN. Helaas het is stinkwater in Nederland van de Mr. Titels en daarom is het recht ver te zoeken omdat men alleen voor zichzelf en eigen inkomen of positie bezig is.

Hier klopt iets niet Wat heeft dit te betekenen? John van De Heuvel Ik ben Marokkaan loopt bij het OM binnen alsof hij Officier van justitie is. Maar hij hoeft zich minder aan de wet te houden. Dat kan voor VVD leve de Koning wel eens makkelijk zijn.

Dat moet hoe dan ook opengebroken worden willen we een normale democratie worden. Er is nog een lange weg te gaan.