Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Over

Mijn boek

Dit boek probeer ik al sinds 2014 in de markt te krijgen. De titel van de site geeft al aan dat het buitengewoon moeilijk is. Het Mr. titelcircus heeft het hele rechtssysteem omgevormd tot een volledig gemonopoliseerd rechtssysteem waar de meest handige en gewetenloze, volgens zijn eigen mening Mr. G SPONG multimiljonair worden. De advocaten zijn het ergste. De orde van advocaten, een kleine groep mensen, hebben het helemaal voor het zeggen. Dus iedere advocaat die afwijkt van wat dat kleine groepje wenselijk vindt zal tot de orde (van advocaten) worden geroepen, en daar komt gelijk de onafhankelijkheid in gevaar. Dat gebeurt al in feite als men zich verplicht moet aanmelden bij de orde van advocaten om te kunnen procederen. Als de vereniging van rechters bijvoorbeeld vindt dat er teveel kleine zaken langs komen waardoor de rechtbanken verstopt raken en het bestuur van de rechters, dit bespreekt met het landelijke bestuur van de orde van advocaten en er dan wordt besloten dat de advocaten de burgers moeten ontmoedigen deze kleine zaken aan te brengen, wordt er in principe het recht van de kleine burgers ingeperkt, voor wie deze zaken soms essentieel zijn. De advocaten gaan dit dan doen omdat men niet anders kan en daarmee wordt op bestuurlijke wijze niet alleen de rechtsgang ingeperkt maar ook de onafhankelijkheid van de advocaten. Een klein groepje Mr. titels heeft nu ons rechtssysteem voor grote groepen mensen zitten inperken. Terwijl men door de rechtszaken en rechtbanken beter te organiseren toch voor iedereen zouden kunnen rechtspreken. Men heeft geprobeerd de rechtbanken te automatiseren en dat koste € 200.000.000,00 en er kwam niets van terecht. Vermoedelijk omdat de eigenbelangentjes een goede medewerking in de weg stonden.

Vandaar dit boek om te laten zien hoe de overheid, met name op het rechtsgebied en de handhaving van het rechtssysteem op alle fronten faalt, omdat ambtenaren ook binnen het rechtssysteem een eigen macht zijn geworden die hun eigen inkomen en machtspositie zitten te handhaven, de regeringen zitten te adviseren wat het beste uitkomt voor hun, en als het fout gaat en van de regering opdracht krijgen het ministerie te reorganiseren, dat natuurlijk nooit gebeurt. Het boek geeft aan wat de gevolgen zijn waardoor de advocatuur en het tuchtrecht niet functioneert voor de mensen maar voor de advocatuur zelf.

Waarom zo’n hoog bedrag claimen? Algemeen is het beeld dat men in Nederland geen hoge vergoedingen geeft. Maar wettelijk kan het wel en bij het tuchtrecht helemaal. Ik, hans Vrijmoed, ben een van de weinige die het heeft aangedurfd dit te doen. De grootste claim in het tuchtrecht ooit in de geschiedenis van het tuchtrecht. Er is nauwelijks iets over in deze zaak in de pers en op TV verschenen, terwijl Mr Mark Teurlings er namens WNL vandaag bij was. Maar heeft er niets over verteld op TV Hij behoort tot dezelfde criminele dominante TV regerende Mr. titel bende Mr. Teurlings is advocaat van de ex van Johan Verhoek de hakkelaar die weer een relatie heeft met Mr. Astrid Holleeder en contacten met Peter R de Vries. Deze ex mevr. Marie José van Eenbergen heeft tenminste 3 panden van de Achterdam in Alkmaar op haar naam gehad na de dood van Cor van Hout. En zo is het criminele circus weer rond en komt het weer terecht bij de bende die op TV Willem Holleeder zitten berechten en zonder de rechtbank iedereen Willem Holleeder als de moordenaar is gaan zien. Het wordt moeilijk voor de rechtbank op basis van gerede twijfel Willem Holleeder vrij te spreken. Het boek laat zien en hieronder kleine stukjes ervan tot dat het te koop komt hoe de overheden en de advocaten het rechtssysteem laten falen, en hoe men dat doet.

Manuscript

Voorwoord

Het is eigenlijk normaal dat het voorwoord door een ander wordt geschreven ter versterking van wat de schrijver aan het papier heeft toevertrouwd. Maar dit voorwoord moet ongeveer een indruk geven waar het om draait in dit boek. De titel “DE € 9.635.080,23 CLAIM” Zulke claims komen in Nederland niet voor. Althans je ziet het nooit in het nieuws. En dat klopt want de hele procesvoering is zorgvuldig met behulp van de pers buiten de publiciteit gebleven. Ik heb een verleden daar ben ik voor gestraft. De straf is uitgevoerd en een deel van de straf is dat ik slachtoffers die beschermd zijn door de overheid €1.368.055,13 moet uitbetalen. Dat wil ik dat ook doen, maar aangezien ik dat niet bezit zal ik moeten ondernemen. Het vonnis heeft geen verdere bepalingen zoals dat ik niet meer zou mogen ondernemen en alleen met een ander of met allerlei andere beperkingen. Die zijn er niet. Maar kennelijk is er een MEN, en wie zijn dat dan die MEN, zei ik tegen de boodschapper, maar die, eigenlijk moet ik zeggen een zij is, kwam niet verder dan men wil het nu eenmaal niet. Dit is dus een ernstige beperking van mijn rechten door mensen die ik niet ken en die zoveel macht denken te hebben dat zij zonder tussenkomst van een rechter en een daaraan gekoppeld vonnis gewoon mensen verbieden iets te doen wat zij, deze duistere MEN figuren, kennelijk niet willen. Dit is te gek voor woorden. Ik ben verantwoordelijk deels voor de 48 mensen in het eindvonnis maar moreel voor totaal 120 mensen die ik wat verschuldigd ben en ook terug wil betalen. 73% van de mensen heeft geen vertrouwen in de overheid en het rechtssysteem. Iedereen voelt aan dat het niet klopt maar waarom niet dat is niet duidelijk.

Daar geeft dit boek inzicht in hoe de overheid en de belastingdienst en de advocatuur alles uit de kast trekken om mijn ondernemingen te vernietigen en vooral niet van de grond te laten komen en er door de overheid en de advocatuur intimidatie valsheid in geschriften, de verplettertechniek toepast door allerlei instanties op je dak te sturen om je bureaucratisch te verpletteren. Plotseling vallen de slachtoffers niet meer onder de hulp omdat als ik onderneem dit nadelig is voor de betrokkenen en zelfs nadelig kan zijn voor de hele advocatuur omdat er nog meer zulke grote claims kunnen komen als de advocatuur blundert en dan komt ook nog eens in gevaar dat zij ons hebben gedwongen van de advocatuur gebruik te maken (gedwongen winkelnering noemt men dat. Advocaten zijn ondernemers maar wij worden gedwongen van hun diensten bij rechtszaken gebruik te maken) Het is verbijsterend om dat te lezen. Ik heb veel brieven erin gezet met commentaar ertussen hoe vals met name de advocatuur verschuift om maar vooral geen recht te geven aan mij en de aan mij toebedeelde 120 slachtoffers. Hopelijk geeft het inzicht bij veel slachtoffers die op eenzelfde soort manier zijn bewerkt zodat zij gaan begrijpen wat er gebeurd is en waarom zij geen recht hebben gekregen en mogelijk alsnog kunnen proberen hun recht te krijgen. Ik heb gewoon alle namen van alle betrokkenen vermeld want anoniem en stiekem blijven is een deel van hun kracht die gewoon gebroken moet worden en iedereen kan zien wat men uithaalt.

Hieronder geef ik even de opbouw weer van de claim maar de namen van de 48 mensen die in het vonnis zijn vermeld die geef ik niet weer. Ter bescherming.

Het hierboven genoemde bedrag van € 1.368.055,13 waar ik via het Centra justitieel Incasso Bureau een acceptgiro voor kreeg klopte niet helemaal

Dat de advocatuur, de Raad van Discipline en later Het Hof van Discipline  in deze tuchtrechtzaak valsheid in geschriften liet plegen en/of goed keurde, was omdat de belangenverstrengeling van de advocaat bewezen zou zijn. Dan kon er wel onderhandeld worden over de hoogte van de claim die minimaal dan de door de rechtbank opgelegde betaling aan mij van  € 1.368.055,13 zou worden. En dat wilde men ook niet. En dan gaat de Mr. titel zwendelbende gewoon door met het rechtssysteem ten eigen baten en bescherming misbruiken. Dat en nog veel meer is te lezen in dit boek wat eens zal verschijnen.

Hoofdstuk 29

uittreksel Brief aan Mr. Bram Moskowicz'
9 juli 2012

Welke criminele politieke krachten besturen ons?

Ergens in mei/juni 2012 werd er in de pers aangekondigd dat Mr. Bram Moszkowicz voor de Raad van Discipline moest komen. Daar gaan dan wat zaken aan vooraf. Zijn Deken waar hij onder viel zal een klacht bij hem hebben gedeponeerd welke via een van zijn cliënten maar het kan ook een zaak van de Deken zelf zijn, en daar heeft Mr. Bram Moszkowicz op gereageerd en dat is afgewezen. De Deken heeft hem een berisping gegeven en daar is hij tegen in verzet gegaan bij de Raad van Discipline. De voorzitter daarvan beoordeelt het verzet tegen de opgelegde straf van de Deken en doet dan een uitspraak. Die zal hetzelfde zijn geweest als van de Deken, als ik zijn commentaar bij Pauw & Witteman zie. Daar is hij dan ook in verzet gegaan en dan komt de Raad van Discipline voltallig bijeen.

Ons rechtssysteem is al jaren ernstig gemonopoliseerd. Ik heb daar persoonlijk de ernstige gevolgen van ondervonden. In het boek als het uitkomt staat dat uitvoerig vermeld. En daar is ook de tuchtrechtzaak H 179 – 2011 uit voortgevloeid. Deze zaak die dus over DE 9.635.080,25 CLAIM ging werd op 4 juni 2012 afgewezen op onjuiste en valse gronden. Daar had ik behoorlijk de perst over in. Toen ik Mr. Bram Moszkowicz zo in de publiciteit zag spartelen kon ik al voorspellen hoe de zaak zou aflopen. De bekende criminele overheidskrachten die het land regeren en vermoedelijk ook een wat anti Joodse houding hebben, als mogelijke nazaten van de in 1945 93.000 geresocialiseerde NSB’ers via de kerken ook de RK kerken die op de lidmaatschap lijst stonden. Oud Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zij het een paar weken geleden al dat direct na de oorlog het antisemitisme was toegenomen. Dat blijkt uit de resocialisatie. Als men deze mensen hun straf niet had kwijtgescholden, dan was er 60% van de kerken in Nederland gesloten geweest. Maar dat niet alleen dan had op het platteland zeker 50% van de burgerlijke gemeentes geen bestuur gehad. Dit alles heeft ook een rol meegespeeld bij het voorspelbare afbranden van Mr. Bram Moszkowicz. Dus na lang nadenken heb ik besloten hem de volgende brief te schrijven:

 • Aantekenen
 • Mr. B. Moszkowicz
 • Strikt persoonlijk vertrouwelijk
 • Postbus 15680
 • 1001 ND Amsterdam

Betreft: Dossiernummer 20110182 K, klacht belangenverstrengeling in de zaak 20-003825-04, 02/990028-04 en 02/0580434-04 van mijn toenmalige advocaat Mr. W. Nass, xxxxxx Postbus 420, 5600 AK EINDHOVEN. Referentienr. H 179 – 2011

Geachte heer Moskowicz,

Met stijgende verontwaardiging heb ik gezien hoe u voor de Raad van Discipline wordt gedaagd op, volgens mijn bescheiden mening, doelbewust gecreëerde klachten om u voorgoed uit de advocatuur te halen en zelfs maatschappelijk uit te schakelen. En dit alles omdat u de PVV van Geert Wilders heeft verdedigd. Het is ook duidelijk dat de belastingdienst en de FIOD als wapen worden gebruikt om u uit te schakelen.

Dit is nu precies wat ik 8 jaar geleden heb meegemaakt en ik uiteindelijk na een strijd van 1 ½ jaar 40 maanden in de gevangenis ben verdwenen op achteraf gezien ook valse gronden. In 2009 begin ik voorzichtig met een paar 1 euro B.V.’s opnieuw. In 2010 wordt er vanwege 6 jaar terug beslag gelegd op aandelen van een B.V. en dan kom ik erachter dat er sprake is van belangenverstrengeling van mijn toenmalige advocaat Mr. W. Nass. Ik stel hem aansprakelijk voor € 9.600.000, — en start een procedure bij de Orde van Advocaten wat is doorgelopen naar de tuchtrechter. Opzoek naar voldoende bewijzen voor deze belangenverstrengeling kom ik erachter dat ik onrechtmatig ben gearresteerd door de FIOD Roermond. Door dit alles komt het hele circuit weer in beweging van intimidatie door de belastingdienst en FIOD en af en toe vraag ik in een van mijn onderneminkjes BTW terug wat wordt uitgelegd als onrechtmatig en men probeert gegevens van mijn bedrijfjes te krijgen en door de fiscus een onderzoek naar de administraties te laten doen. Ik weiger de belasting toe te laten voor boekenonderzoek omdat zij betrokken zijn bij de onrechtmatige aangifte 8 jaar terug en zij daarin partij zijn geweest. Omdat dezelfde gegevens al eerder door een ambtenaar en rechterhand van Fred Teeven zijn opgevraagd onterecht op dat moment kan ik het boekenonderzoek weigeren omdat er sprake lijkt te zijn van een strafrechtelijk onderzoek naar mij en ik daar weiger aan mee te werken. Als ik een gegeven moment als christen, medechristenen bekritiseer dat het niet te pas komt om bij de verkiezingen Willem Aantjes, wiens ouders NSB’ers en later blijkt dat hij een aantal jaren zelf lid is geweest van een soort hitlerjugend, als vooraanstaand christen naar voren te halen om de PVV te bestrijden word ik op 9 december 2011 op station Breda maar even verzocht voor de trein te springen. Dan noemt hij zich nog veteraan ook. Ik heb helemaal niets met de PVV en zal dat nooit krijgen ook.

Dit is in grote lijnen een stukje geschiedenis om tot het voorstel te komen wat ik hieronder weergeef.

Ik zie dit soort zaken als een soort schaakspel.

U zit in dezelfde situatie als ik 8 jaar geleden. U wordt aangevallen en wordt gedwongen u te verdedigen, verplicht zetten in schaaktermen, en voor de Raad van Discipline gebracht vanwege de beroepsregels die door u geschonden zouden zijn.

Ik val de advocatuur aan op basis van belangenverstrengeling bij de Raad van Discipline omdat ik aantoonbaar vind dat de beroepsregels zijn geschonden, en nu omdat ik het ben de schending van de regels er helemaal niet toe doen en op valse reglementaire gronden wordt afgewezen. Ik zit ten opzichte van de Raad van Discipline in een andere positie dan u omdat ik de aanvaller ben en in schaaktermen de Raad van Discipline verplicht moest zetten. Daar zijn juridisch wonderlijke dingen uit voort gevloeid. Alleen en dat weet men ik krijg geen advocaat om dit te realiseren. Om te winnen heb ik mijn oude slachtoffers (volgens het OM) gemobiliseerd om druk uit te oefenen. Een lijst daarvan treft u aan. Bijlage 1. Ik heb hun ingelicht over het verloop en de aan hun gerichte brief bijlage 2 treft u hierbij aan. De in deze brief vermelde nieuwe aansprakelijkheidsstellingen treft u tevens aan en een antwoordt van de advocaat van Mr. W. Nass in de bijlage 3, 4 en 5. Andere informatie zoals aangifte tegen de FIOD Roermond de ambtenaar van Teeven, de motivatie waarom ik belangenverstrengeling en beroepsovertredingen aanwezig acht, de uitspraak van de Raad van Discipline, geef ik u als u wat ziet in mijn voorstel. U heeft al lang begrepen dat ik met geen mogelijkheid Een advocaat heb gekregen.

 

Voorstel

Het is een psychologische tactiek die ik al vele malen heb toegepast. Wat hebben we gemeen in deze kwesties.

 • De raad van Discipline •
 • De belastingdienst en de FIOD. •
 • De pogingen u uit te schakelen en mij opnieuw uit te schakelen •
 • Maar dan op tegengestelde gronden.
 1. U wordt mijn advocaat en als u alle stukken leest weet ik zeker dat er ruim voldoende mogelijkheden zijn maar in principe maakt dat niet uit in de publiciteit want u valt de Raad van Discipline aan c.q. het Hof van Discipline waar ik de zaak naar toe heb gebracht ondanks dat dit niet mogelijk zou zijn. Gedaan om speelruimte te krijgen.
 2. Ik kan publiekelijk de Raad van Discipline aanvallen op de valsheid die zij hebben gedaan (de mijne dus) en het grote publiek die weet niet dat het twee verschillende raden zijn zelfs als het verteld wordt. Uw Raad van Discipline wordt gedwongen spitsroede te gaan lopen om het publiek op hun hand te houden en geen fouten te maken waar ze publiekelijk op worden afgerekend.
 3. Datzelfde geld voor de FIOD. Ik heb aangifte gedaan wegens onrechtmatige arrestatie en dat men stelselmatig Duitsland heeft buiten gesloten terwijl daar de hoofdvestiging was en ik probeer te komen tot vernietiging van mijn vonnis. Als dat zou lukken dan krijgt FIOD Roermond een genadeslag. En dat is hard nodig de FIOD een zware dreun te geven. Niet alleen voor ons maar voor de hele natie.
 4. Op bijlage 1 staan mensen die betaald kunnen krijgen als het vonnis vernietigd wordt of civielrechtelijk wordt afgedwongen. Zij zijn slachtoffers die ik wil betalen maar wat wordt tegen gewerkt door de FIOD die mijn slachtoffers heeft gebeld in het verleden om zich te melden om mij veroordeeld te krijgen maar nu het niet in hun kraam past zijn de slachtoffers niet zo belangrijk meer. Rekening houden met de slachtoffers en daarvoor opkomen is dus valse retoriek wat in mijn voorstel weer gunstig publiekelijk kan uitwerken.
 5. Ik ben klein en ik kan u gewoon niet betalen. Wat hiervoor staat kan ik bieden. De schadeclaim is voor meer dan de helft vrij hard ( overeenkomsten ) € 4.000.000,– is arbitrair. Daarom ben ik bereid op basis van 60% voor mij en 40% voor u een overeenkomst te tekenen voor de claim van € 9.600.000, –. Ik heb als ik niets doe niets of ik moet naar mijn Duitse advocaat stappen omdat daar dit soort overeenkomsten wel mogelijk is maar ik denk dat we onderling daar wel een mouw aan kunnen passen.
 6. Om de zetten in het schaakspel over te laten nemen door u is het wel mogelijk om binnen mijn klanten mensen te vinden die haast hebben op een schade-uitkering en daarom een kort geding opzetten mogelijk is.

Einde voorstel.

Ik hoop op korte termijn iets van u te horen. Het lijkt mij dat onze verschillende zaken elkaar kunnen aanvullen. Ik vind het nodig te verklaren dat ik beslist geen crimineel ben maar gecriminaliseerd. Ik zie met pijn in mijn hart als goed Nederlander en Christen (Rooms-katholiek) hoe door een heel klein toplaagje binnen het Protestant, Nederlands Hervormd en Calvinistische christendom door hun genadeloze meedogenloze optreden uit pure machtswellust het christendom schade wordt toegebracht en te schande maakt en mensen naar partijen jaagt zoals de PVV en de SP waar niemand op zit te wachten. En mogelijk op deze wijze kunnen we daar ook wat aandoen. Bovendien heb ik zoveel eigen waarde, dat is 8 jaar geleden ook niet gebroken, en dat zal nu ook niet gebeuren al wordt het tot de grond toe afgebroken in het openbaar.

Met vriendelijke groet,

 

J.A. Vrijmoed

Mijn geanalyseerde veronderstelling dat Mr. Bram Moszkowicz compleet uitgeschakeld gaat worden is de waarheid geworden. 100% Niet bij deze brief maar bij een latere brief waarin ik het voorstel herhaalde heeft hij mijn voorstel afgewezen. Mr. Bram Moszkowicz mag blij zijn dat hij niet in de gevangenis is beland omdat hij kennelijk over kennelijk € 4.000.000,00 belasting moest betalen ervan uitgaande dat hij ongeveer 50% belasting betaald, dus € 2.000.000,00 aan belasting moest betalen omdat hij geen inkomensopgave had gedaan. Kreeg een boete van 100% en moest uiteindelijk dus € 4.000.000,00 aan de belastingdienst betalen. Dat levert voor mensen zoals ik tenminste een gevangenisstraf op van 48 maanden los van het terugbetalen van de € 4.000.000,00, en als dit bedrag niet voor het einde van de detentie betaald is, er nog eens 12 maanden bijkomt. Totaal 60 maanden dus. Misgelopen door klasse justitie en/of zware corruptie. Natuurlijk heeft de orde van advocaten ervoor gezorgd dat hij niet in de gevangenis terecht kwam. Anders had men de strafrechtelijk deals met de belastingdienst voor de 9.000 strafrechtadvocaten waardoor de fiscus honderden miljoenen opbrengsten misloopt over tientallen jaren ook moeten laten berechten. En mogelijk ook nog een deel van de 8.000 civielrechtelijke advocaten. En het Orde van advocatenbestuur wegens het faciliteren van witwassen, zelfs al omdat ze zich gedragen als een criminele organisatie, 2 jaar daarvoor in de pocket hebben en er dan strafrechtelijk een gevangenisstraf haast 10 jaar begint te gloren.

Het is duidelijk dat de Orde van Advocaten Nederland volgens de Nederlandse wetgeving dus een criminele organisatie is. Ik ben er niet op uit het alle advocatensysteem af te breken, maar dat men mentaal, geen strafrechtelijk zaken meer doet wat nu door de ernstige door de advocatuur gemonopoliseerde markt wordt opengebroken en het tuchtrecht bij andere instanties komt te liggen. Want een ADVOCATENSLACHTER die zijn EIGEN CRIMINELE VLEES keurt moet afgelopen zijn.