Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Brief over Eurocommerce 15 oktober 2011

In de brief zijn de namen genoemd soms alleen met een voornaam. De belangrijkste is Ger maar dat weten we uit het artikel op deze site, Ger Visser. De term ECH wordt veel gebruikt, dat Eurocommerce Holland.

De echtheid van de brief is bestreden. Dat is ook logies. De brief zoals hij er staat geeft aan dat het hele rechtssysteem is aangetast en onze rechtsstaat ten gronden lijkt. Dat willen vooral de betrokken OM’ers en rechters niet beamen. Maar,ik blijf het herhalen TOP advocaat Mr. G. SPONG zegt hetzelfde als hij zegt: de Nederlandse overheid is volgens haar eigen wetgeving de grootste criminele organisatie. Daarmee diskwalificeert hij ook de rechters die ook overheid zijn.

Niet alle 17.000 advocaten zijn zo volstrekt gewetenloos zoals Mr. G Spong is. Ik probeer door een boek, ook stukjes op een andere pagina vermeld, en nu staat er ook een brief op gericht aan Mr. Bram Moszkowicz waarin ik in het aller eerste begin van zijn tuchtrecht zaak op komst, al voorspelde dat jij volledig ten gronde zou gaan, de mentaliteit van de advocatuur aan te spreken,dat zoals het nu gaat niet kan. Ook door wat we hier ook constateren het rechtssysteem is gewoon uitgeschakeld. Dat moet veranderen. Er zijn absoluut advocaten Mr. titels die het met mij eens zijn. Die moeten, overigens met gevaar voor eigen leven ook in actie komen.

Een van de belangrijkste verklaringen die wijst naar voor opgezette frauduleus handelen is : Sipko (Rabobank Libor Fraude directeur) merkt op dat er nooit een verband mag worden gelegd tussen de samenwerking van Dik(Wessels) Rabobank FGH, OM en rechtbank. Hier zien we dus frauduleuze en corrupte bindingen, overheid inclusief politici top miljonairs, de Mr. titel zwendel advocaten het OM en de rechtbanken.

Er komt ook de afkorting RC voor wat Rechter Commissaris betekent.

Een tweede opmerking in de brief dat het hier gaat om vooropgezette faillissementsfraude is het volgende citaat in de brief: Sipko (daar is hij weer de Libor fraude RABO directeur, een aandeel in elkaar Ha Ha ) vindt dat compliance van de Rabobank direct druk moet uitoefenen op de curatoren zodat de huurstroom die bij ECH groot is aan de banken wordt toegewezen. De ervaringen met Fons in andere zaken zijn gunstig. Hennie Damkot is bevriend met Fons en zij hebben in meerdere zaken met elkaar te maken gehad. Dit is van essentieel belang. Sipko waarschuwt nogmaals wanneer de huurstroom in de boedel blijft zullen ECH en GER weer normaal verder kunnen draaien. In dit geval zal Fonds ons niet kunnen helpen. De surseance zal dan SPOEDIG WORDEN OPGEHEVEN met als consequentie dat Rabobank/FGH en Dik geen uitvoering kunnen geven aan de plannen.

Dat buitengewoon strafrechtelijk. Dit past ook weer in het door mij Hans Vrijmoed gesignaleerde gemonopoliseerde rechtssysteem wat ons rechtssysteem niet beschermt maar zelf tot criminele organisatie ontwikkelt waar geen recht kan worden gekregen.