Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Misdaadjournalisten integer?

Bij Peter R de Vries en John van den Heuvel ver te zoeken

We weten al heel lang dat de schrijvende pers in Nederland niet meer kritisch over overheid of over adverterende soms criminele bedrijven zoals Value8 en de Rabobank mogen schrijven. Dat zou de advertentie-inkomsten nadelig beïnvloeden. Dit komt mede omdat 95% van de schrijvende pers in handen is van Belgische mediagiganten 2 stuks die redelijke winsten maken door niet kritisch te zijn op overheden banken en de advocatuur en ons rechtssysteem waar de Belgen al helemaal geen interesse in hebben. Blijven er wat kleine freelance reporters over zoals John van de Heuvel en Peter R de Vries. Dat zijn kijkcijferkanonnen geworden door hun opgeblazen verhalen, die maar deels kloppen omdat wat nadelig voor hun is wordt weggelaten, maar waar men goud aan verdient, doordat er weer veel adverteerders daar graag vanwege de kijkcijfers bij aansluiten. Geen objectief nieuws meer.

Dan hebben we gelukkig nu op de sociale media tegenwicht tegen de opgeblazen halleluja verhalen door bijvoorbeeld een platform zoals Café Weltschmerz. Ik volg hun interviews met grote belangstelling omdat daar veel juiste berichtgeving over Geopolitiek en Trump plaatsvindt en ook Follow the Money die criminaliteit signaleren maar niet doorpakken door gebrek aan kennis en/of een zekere angst uitgeschakeld te worden. Op alle gebied hebben ze goede tegengeluiden op de eenzijdige berichtgeving. Café Weltschmerz heeft mij 2 tweemaal uitgenodigd voor een interview over mijn boek waar eigenlijk het hele rechtssysteem en alle Mr. titels aan de kaak worden gesteld, maar wat dan niet doorging. Het boek wat nog een manuscript is heet DE 9.635.080,23 CLAIM wat ik ook heb gestuurd aan, de laatste tijd regelmatig als interviewer te zien op Café Weltschmerz namelijk Mr. Sven Hulleman. De man verstrekt zijn adres met toestemming van Gemeente Den Haag aan drugscriminelen dealers die dan een legaal adres hebben zich kunnen verzekeren en tegelijkertijd ergens in Nederland op een camping wonen om op scholen drugs te verspreiden aan onze kinderen en kleinkinderen. Verder doet hij nog iets met een cryptomunt GULDENS meen ik, wat gefinancierd is door de vriend van Mr. Astrid Holleeder Johan Verhoek de Hakkelaar zodat de cirkel weer rond is namelijk de maffia regeert tegenwoordig Nederland. Het boek DE 9.635080.23 CLAIM zal op deze site op een aparte pagina worden gepromoot of over delen daarvan iets verteld.

John van den Heuvel

als politieagent had hij al een flinke babbel. Kennelijk is zijn afkomst al niet helemaal duidelijk geweest voor ons dan, want hij heeft een Marokkaanse vader en de naam van zijn stiefvader. Dan komen we John nog wel eens tegen samen met Jesse Klaver met het T-shirt IK BEN MAROKAAN. Een politieman die plotseling misdaadverslaggever wordt daar heb ik persoonlijk al wat problemen mee. Een gevolg is dat de politie en John van den Heuvel en we zien dat ook bij Peter R de Vries elkaar gegevens beginnen te verstrekken. Een gevolg dat er veel ambtsmisdrijven automatisch plaats vinden want ambtenaren en politie mogen beroepsmatig geen gegevens aan derden verstrekken, en dat is John van den Heuvel. Ik kan wel begrijpen dat de politie dat wil om 2 redenen, de politie is 30% van hun tijd bezig, verplicht burgers te treiteren door bekeuringen te innen wat heel makkelijk door anderen kan worden gedaan en het OM verdoet ook zijn tijd door dagvaardingen uit te vaardigen, zodat een gemiddelde bekeuring van een paar honderd euro duizenden euro’s kost en de reden dat men graag met figuren als John van den Heuvel en Peter R de Vries in zee gaat is dat deze onderzoekmethode kunnen doen wat voor de politie verboden is. Daar gebruik van maken is dan in principe ook strafrechtelijk denk ik dan zomaar.

Kijk naar John van den Heuvel en No Surrender. Er worden uiteraard afspraken gemaakt onder welke voorwaarden er een programma over No Surrender gemaakt en waar er onder gefilmd mag worden. Dus loopt John van den Heuvel mee in de club als lid en dan wordt het uitgezonden dan blijkt John van den Heuvel zo geplakt en geknipt te hebben dat ze rijp zijn als criminelen te worden uitgeschakeld. De Peter R de Vries methode. Gegevens aan de politie gegeven enz. Hier is ook weer een soort verradersrol om de kijkcijfers en daardoor hoog inkomen. Het probleem is dat wij al belastingbetaler dan uiteindelijk de zware bescherming moeten betalen omdat hij hoofdelijk bedreigd wordt. Dan klagen dat de journalistiek bedreigd wordt. Daar verschil ik dan van mening over. Als je zo te werk gaat weet je, of althans dat hoor je te weten dat je bedreigd kan worden, en als je dan later door criminelen bedreigd wordt, dat eigen schuld dikke bult is. Daar heb je dan ook dat top kijkcijferbaantje voor gekregen en verdien je veel geld. Dan moet je niet anderen namelijk de belastingbetaler met de kosten opzadelen.

Ontvoerde kinderen terug halen die door een van de eigen ouders naar het buitenland is ontvoerd. Dat is ook zoiets. Het zijn echte tranentrekkers en het is ook gigantisch leed wat de slachtoffer ouder overkomt. Maar om het nu zo op de televisie op te lossen vind ik een groot probleem. Het middel wat deze John van den Heuvel gebruikt is aanzienlijk erger dan de kwaal. Men laat zien hoe moeilijk het is, als er een kind door een van de ouders bijvoorbeeld in India onrechtmatig wordt meegenomen omdat het kind aan de moeder is toegekend, het buitengewoon moeilijk is kind terug te krijgen. En de ambtenaren nu er geen TV druk is bepaald niet zullen helpen dat kind terug te krijgen. Een gevolg daarvan is dat er sinds de eerste uitzending van John van den Heuvel het op deze wijze ontvoerde aantal kinderen is verdrievoudigd. Ik merkte al op omdat zichtbaar was dat als je niet kan beschikken over John van den Heuvel omdat je geen kijkcijfergenerator bent je het niet lukt door een falende overheid je onrechtmatig ontvoerde kind terug te krijgen. Kijk naar het kind Insiya. Een groot en rijk makende kijkcijfershow met als argument de belangen van Insiya. De enige belangen die zijn gediend is het nog kijkcijfermatig verhogen van inkomen van John van de Heuvel en in zijn kielzog mijn favoriete volstrekt gewetenloze Mr. G Spong en Mr. Peter Plasman die zeker als het om geld en macht gaat net zo erg is als Mr. G Spong. Door de giga kijkcijfers die gecreëerd zijn komen de tolkshows Jinek, Pauw en Tan/Huys ook aan bod, want niemand laat zich deze tranen trekkende kijkcijferkanonnen ontlopen. De moeder die kan ik begrijpen en wil haar met geweld ontvoerde kind terug die haar gerechtelijk is toegewezen. Gevolg is dat Mr. G Spong is ingeschakeld die men dan in India tegen komt als men probeert het kind op te sporen om het volgens de Indiase wetgeving de wetten van het land te overtreden door ze terug te ontvoeren, met het gevolg dat John van den Heuvel als ontvoerder in India te boek staat en daardoor mede dankzij Mr. G Spong Insiya nooit meer een voet op Nederlandse boden zal zetten. Ik vind dit verderfelijke journalistiek die op geen enkele wijze bijdraagt aan een betere Nederlandse maatschappij waar de schade over de hele breedte groter is en er meer kinderen op deze wijze zijn ontvoerd omdat het programma heeft duidelijk gemaakt dat je eigen kind ontvoeren als het door de rechter aan een ander is toegewezen, buitengewoon succesvol kan worden uitgevoerd.

Peter R de Vries

Peter R de Vries doet zich al jaren voor als de zogenaamde integere criminaliteitsbestrijder, maar in werkelijkheid is het een giga manipulator die geen enkele empathie heeft met anderen. Daarom heb ik hem de bijnaam “de alles naaier gegeven” Want het is algemeen bekent dat hij ook geld kreeg om naar yap jum te gaan en andere bordelen en hoeren voor zijn verdiensten aan de onderwereld. Dat is al gepubliceerd in 2002 door Bart Middelburg ISBN 90 204 0020 7 in Onderwereld-p.r. Het is, vermoedelijk onder druk en bedreigingen van Peter R de Vries uit de publiciteit gehaald. Ik heb daarover gepubliceerd in die tijd en omdat ik ook met een participatiemaatschappij bezig was en met de corruptie van de overheid en de kinderporno-industrie moest ik worden uitgeschakeld en heeft Peter R de Vries aan Cor van Hout in 2002 opdracht gegeven mij te laten vermoorden. Mijn geluk was dat Cor van Hout op 16 januari 2003 is geliquideerd. Anders had ik dit proza nu niet kunnen schrijven. Mijn manuscript zoals ik bij begin van dit artikel al aankondig zal op een aparte bladzijde worden gezet en daar komt dit allemaal aan de orde.

De website is nog lang niet af maar vind toch dat ik dit soort zaken al moet publiceren nu het dagelijks op de TV is. In 2002 hebben ambtenaren van de AFM Autoriteit Financiële Markten die toen onder leiding stond van Hans Hogevorst VVD die corruptie in de genen hebben zitten, besloten het Peter R de Vries model te gaan gebruiken. Peter R de Vries was in die tijd buitengewoon succesvol door mogelijke veronderstellingen te presenteren als feiten. Het volk geloofde dat. Ik ben daar letterlijk het eerste slachtoffer van de overheid van geworden. In hun ogen was ik crimineel bezig maar was voor geen meter te bewijzen. Natuurlijk omdat het niet zo was. Maar dat was niet de bedoeling. Dus begon AFM met valse beschuldigingen die door mij werden weerlegd en toen dat niet goed ging hebben ze mijn toenmalige advocaat onder druk gezet mee te werken mij uit te schakelen, waardoor er een giga belangenverstrengeling plaats vond van mijn advocaat ten opzichte van mij. Komt in het voor omschreven boek aan de orde. Toen heeft men mij op valse onjuiste gronden gearresteerd nadat Peter R de Vries al heel wat voorwerk verrichte mij als crimineel weg te zetten. En toen men daar achter kwam dat men mij niet zo had mogen arresteren, maar dat mijn AG in Duitsland eigenaar was van de bedrijven, heeft men al mijn cliënten benadert dat zei zich moesten melden als slachtoffer. Dat hebben er 48 van de 120 gedaan. En toen de rechtbank zag dat er zoveel slachtoffers waren, waarover ook al in de pers wat had gestaan, was mijn berechting een feit zonder enige vorm van bewijs. Het begin van de Peter R de Vries veronderstellingen rechtsspraak van iedereen. Zegt dat het een crimineel is en als je de geleden schade opeist al of niet verzonnen, met de mogelijkheid dat je daar iets van betaald krijgt, is de berechting feitelijk bewezen met slachtoffers anno 2019.

Voorgaande was in 2004. We zitten nu in 2019? Er is sindsdien niets veranderd. De ambtenaren zijn in feite criminelen geworden die anderen op basis van veronderstellingen lieten berechten en daar dan in hun carrière omhoogschoten en veel geld verdienen. Op die wijze gaat men dan ook de kabinetten adviseren. Vandaar dat ministers die roepen dat zij het ministerie zullen reorganiseren, gewoon niet weten wat ze roepen Er gebeurt niets. Die ambtenaren geven absoluut nooit hun positie op. Maar in de Willem Holleeder zaak is dat ook zo. De uitvinder van de veronderstellingen berechting Peter R de Vries wordt ingeschakeld. Die begint met de gezusters Holleeder en Sandra Den Hartog. Er worden tape opnamen gemaakt en er wordt groot ingezet dat dit het absolute bewijs is om Willem Holleeder in de cel te houden. Dat lukt niet helemaal. Iedereen vindt het geen bewijs maar veronderstellingen. En de manipulatie wijsheid van Peter R de Vries zorgt ervoor dat de in elkaar geflanste opnamen worden uitgebreid door 2 maal nog eens met gevonden bandjes komen, die meer in de goede richting zijn gemanipuleerd, om de vorige te versterken. Datzelfde geld ook voor zijn getuigenissen. Peter R de Vries legt ze niet aan het beging van de rechtszaak aan het OM voor. Dat doet hij tijdens de zitting. Dat heeft grote voordelen. Hij kan de bandjes naar aanleiding van wat al is geweest aanpassen en de verdediging kan geen onderzoek doen naar wat op de gefabriceerde bandje staat. Met wat knip en plakwerk kan er een heel ander verband worden gelegd.

Maar de grootste fout is dat hij dat bandje wat in volstrekt vertrouwen opgenomen is, en wat een soort testament is voor Willem Holleeder als hem iets overkomt aan de rechtbank geeft. De rechtbank ziet de problemen en laat de bandjes tijdens de rechtszitting niet horen, terecht het is bewijsmateriaal. Dan als de grote kenner van recht begint Peter R de Vries dat ook nog een keer te annalisten op TV. Iedereen heeft gelijk door dat in alle bandjes van de gezusters het OM Willem Holleeder een geboren leugenaar en fantast vinden en zijn commentaar ook leugen en bedrog is. En op dit testamentbandje Willem Holleeder volledig de waarheid zou spreken. Van de integriteit van Peter R de Vries is gelijk niets meer over vindt men. Ik roep dat al sinds 2002 maar dan zou het wraak van mij zijn. Peter R de Vries veroorzaakt een situatie dat de advocatuur in diskrediet wordt gebracht en criminelen zijn, wat ook gedeeltelijk waar is. Mr Meijering. Bij Jinek onmiddellijk de journalisten John van den Heuvel  en Peter R de Vries als leugenaars en querulanten weg zet en Peter R de Vries met zijn Jorin van der Sloot beeldjes weg te zetten omdat Jorin van der Sloot nooit meer berecht kon worden door zijn uitzendingen en mogelijk ook de rechtszaak van Willem Holleeder in de problemen komt.

Dan komt Buma CDA in conflict met onze volstrekt gewetenloze topadvocaat Mr. G Spong die weer zeer bevriend is met Peter R de Vries, om Buma als een leugenaar en bedrieger met gebrek aan kennis weg te zetten, wat ook weer gedeeltelijk waar is, maar deze terecht het strafrecht wil invoeren voor het gebruik van de niet afteluisteren telefoons. Wat Mr. G. Spong weer vervelend vindt dat de advocaten makkelijker berecht kunnen worden, wat ook zeer noodzakelijk is. Maar dan kunnen de criminele activiteiten advocatuur niet voortgezet worden, bijvoorbeeld faciliteren van witwassen voor strafrechtadvocaten. En dan gisteren weer bij Jinek Mr. Wouter Bos die vindt dat door het openbaar maken van dit testament van Willen Holleeder weer een knuffel crimineel is gemaakt, omdat hij begaan was met Paalberg die er in geluisd was met witwassen. Wat zeker is dat dit door Neelie Kroes gebeurd is maar door haar betrokkenheid en steun sinds de Lockheedaffaire aan Prins Bernhard Sr. en latere oprichting Bilderberggroep vrij moest blijven. En Willem Holleeder dat weer weet van de in het begin van het proces naar voren gekomen ALLES WETER opgeleid bij de Italiaanse Maffia clan ‘Ndrangheta die de onderwereld in Nederland al of niet in opdracht regeert. En mensen, eerlijkheid zoals zij dat zien, dat men niemand verraad en nog liever gevangengenomen wordt, de meeste mensen aanspreekt.

Van de door Peter R de Vries zorgvuldig opgebouwde integriteit van hem zelf die hij nooit heeft gehad, is in ieder geval niets meer over. En de rechtbank kan bij zijn getuigenissen grote vraagtekens plaatsten of dat allemaal wel waar is of dat hij de late inbreng van zijn bandjes gedaan heeft en gefabriceerd als aanvulling. Ik heb mij bij herhaling afgevraagd hoe het komt dat Peter R de Vries als dubbelspeler nooit geliquideerd is door de onderwereld. Ik ben bang dat hij dat nu zelf heeft opgeroepen. En omdat hij nog steeds geld gaat innen bij bijvoorbeeld de Hakkelaar, al is het maar geld van de Hakkelaar voor zijn grote liefde Mr. Astrid Holleeder hij zich niet kan laten beschermen door de overheid, omdat hij dan nog meer door de mand zou vallen. Dus Nederlandse pers volg Peter R de Vries volg de Money en je komt de ene keer bij de pedofiel (zie slot van website) Johan Verhoek terecht en de andere keer bij Mr. Astrid Holleeder lid van de Hakkelaar bende sinds 2000 ongeveer en lid van de orde van advocaten wat nu ook een criminele organisatie blijkt te zijn. Ik roep dat al ten minste vanaf 2009 en u zult er nog veel over lezen op deze site.