Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Criminele Rabobank!!

Van een aandeel in elkaar naar alle aandelen van Rabo

Waarom ik de titel gebruikt die er staat, die geen ruimte biedt aan een mildere opvatting, omdat het gewoon waar is. Er zijn ook andere die er hetzelfde over denken.

1. Ik zelf vind de Rabobank Crimineel omdat men genadeloos hoe dan ook  het geld int wat men tegoed heeft. Ik ben bij een lezing geweest waar de toenmalige enige echte bankier die de Rabobank gekent heeft een lezing gaf namelijk Bert Heemskerk die 22 maart 2011 overleden is. Hij merkte op dat omdat hij ook als bankier bij andere banken had gewerkt, er anders tegen aan keek. Maar men had hem bij de Rabobank duidelijk gemaakt dat men op de dorpen via de bank geld van elkaar leende zo zag men dat. En als goede buur moest men terugbetalen hoe dan ook. Dus liet de hoogste baas alles zoals het was. Wat hij er vergat bij te zeggen is dat daar de lutherse en Calvijnse VOC mentaliteit een rol bij speelde, al zo’n 100 jaar. Boerenbedrijven waren soms honderden jaren in een familie en het was ondenkbaar dat deze werden verkocht al was het maar een hectare. Onmogelijk. Als men dan door de onverzettelijke financierder in de problemen kwam omdat men niet op de juiste tijdstippen kon terugbetalen ging men failliet en pleegde de boer zeker zelfmoord. Ik heb het zelf meegemaakt bij een boerin lid van het kerkbestuur waar ik penningmeester was, zij door de Rabobank het bedrijf kwijtraakte en de man landbouwgif innam. En dan moest de boerderij verkocht worden. Dan konden de buren uitbreiden en tegen een habbekrats het bedrijf of delen daarvan overnemen. Zo is de RABOBANK mentaliteit nu nog steeds. Maar het is kwaadaardig en misdadig menselijk gezien, en ook mogelijk strafrechtelijk als er doden bij vallen en men er niets aan doet. De mogelijkheid dat men zich door de leningachterstanden de achterstanden bij de lening ging optellen is zo iets. Dat kan strafrechtelijk zijn en dit doen bij hypotheken is zeker strafrechtelijk omdat het de woning of bedrijf toeëigenen is wat ten strengste verboden is.

De Rabo top ie een criminele organisatie Mr. G. Spong op TV

2. Ik ben een grote fan van de volgens zijn eigen zeggen volslagen gewetenloze advocaat Mr. G. Spong. Een heleboel leden van de Rabobank, ik ben een blauwe maandag ook lid geweest, maar ik zal wel teveel kritiek hebben gehad, bijvoorbeeld over het hoge aantal zelfmoorden bij de bank, die wilde na de LIBOR en EURIBOR fraude dat de verantwoordelijk leiders berecht zouden worden want die hadden strafvervolging afgekocht. En Mr. G Spong riep onmiddellijk, zoals hij dat ook doet over de overheid, De RABO TOP is een criminele organisatie, wat opzich juist is. Dat klopt met de kop van dit artikel. Maar wat de goedbedoelende leden van de Rabobank niet door hadden was dat ze nu in een zeer duur Mr. titel schaakspel van Mr. G Spong terecht waren gekomen, namelijk geld weg en recht weg. Maar hoe dan ook Mr. G. Spong vond het een Criminele Rabobank. Ook op TV.

De DSB bank was een nette bank vergeleken met de Criminele Rabobank

3. Dan hebben de altijd kritische Pieter Lakeman die de fratsen van de DSB bank boven tafel bracht. Pieter Lakeman houdt zich nu bezig met renteswaps van de Rabobank. Als u daar iets over wil lezen of horen moet u maar op zijn site kijken of naar het interview kijken van Pieter Lakeman op Café Weltsmerts. Toen de reporter opmerkte dat de Rabobank een soort DSB bank was, merkte Pieter Lakeman op dat de DSB bank vergeleken met de Criminele Rabobank een buitengewoon integere bank was. Pieter Lakeman is niet de eerste de beste. Het is maar dat u het weet.

Misbruik belastingwetgeving banken.

De voorzitter raad van bestuur ABNAMRO Zalm: De niet aflosbare hypotheek had niet ingevoerd mogen worden

De belastingaftrek werd in 1893 al ingevoerd. Men ging toen van het idee uit dat de huizenbezitter huur uitspaarde wat inkomen was, dat werd belast en dan mocht men de kosten van de lening volgens vastgestelde normen ook aftrekken. Dat is langzaam verandert en aangepast als beleidsinstrument om het eigen woningbezit te stimuleren. In 1990 algemeen geaccepteerd. De aftrek van de hypotheekrente is wettelijk bedoeld het woningbezit te stimuleren. Niet meer niet minder. Maar met een nieuw slag mensen die de financiële markten ging bevolken had men het idee dat de bomen tot de hemel groeiden en de hypotheekadviseurs begonnen door de krijgen dat de belastingaftrek erg lucratief was en men begon langzaam met het invoeren van de niet aflosbare hypotheek. Maar niemand van de politiek die ook woningen op deze wijze begonnen te kopen heeft de gevolgen overzien. Door de hypotheek niet af te lossen bleef de belasting aftrek hoog en dat was voordelig voor de huizenbezitter. Maar de banken wisten het wel, door deze vorm van hypoteekvestrekking, had men 100% meer rentewinst over 30 jaar dan de gebruikelijke lineaire hypotheek en ten opzichte van annuïteitenhypotheek iets minder omdat daarbij de gemiddelde looptijd wat langer is, maar toch richting 100% meer winst.

Maar de geest van de wet van de belastingaftrek namelijk het stimuleren voor het kopen van een woning werd uit de wet gehaald niet letterlijk. De banken en de hypotheekbemiddelaars die een aanzienlijke hogere rente-inkomsten en provisie kregen, hebben er een financieel product van gemaakt ten bate van zichzelf. Daar is de wet niet voor bedoeld en wordt dan zomaar misbruikt. Maar de belastingbetaler was het slachtoffer die draaide voor de aanzienlijk hogere belastingteruggaaf op. De wet voor de belastingaftrek van de hypotheken is misbruikt voor gewin van banken en hypotheekadviseurs. Dat is wettelijk verboden in Nederland. Het decennialange wanbeleid zorgde ervoor dat men dat niet zag. Op blog hltp2011.blogspot.com staat een brief van 24 juni 2014 waarin het nog eens goed uit de doeken wordt gedaan hoe dat werkt. Klik wel tweemaal op de foto’s dan is het goed te lezen.

De overwaarde fraude Rabobank

Frauderen is een kwestie van mentaliteit. Niets meer niets minder en die is niet best hebben aan het begin van het artikel laten weten. We hebben in Nederland eigenlijk drie topbanken. Bij accountants die veel betrokken zijn bij financieringen leeft over het algemeen het gevoel dat de ING de soepelste is van de drie, ABNAMRO moeilijker vanwege een wat hardere mentaliteit en dat de RABOBANK gewoon de slechtste bank is kwa mentaliteit. Dat is ook wel enigszins te verklaren. De ING is een samenraapsel van banken die het midden en kleinbedrijf en later met de postbank werknemers bediende. En men had door, dat soms de schuld kwijtschelden een bedrijf redde en dan dat beperkte verlies later werd terugverdiend omdat hetzelfde bedrijf hun weer opbrengsten gaf. Had men het bedrijf failliet laten gaan dan had men zichzelf en een heleboel mensen schade berokkend. Bij ABNAMRO was dat ook zo maar men was wat harder op zijn Rotterdams. Gewoon echte bankier die ook rekende wat goedkoper was failliet verklaren, of mogelijk rekenen op latere opbrengsten, maar die lette wat minder op de betrokkenheid van mensen. Wat harder.

De structuur van de Rabobank

De Rabobank is echter een heel ander verhaal. Er zijn raiffeisenbanken die al zo’n 100 jaar op dorpen in het overwegend protestants Christelijke gedeelte van Nederland zitten en boerenleenbanken die meer in het zuiden het overwegend Rooms-katholieke gedeelte van Nederland zitten. De grote steden daar zag je deze banken niet dat waren meer de andere banken. Toen ik in Brabant ging wonen in Lage Zwaluwe in 1969 woonde ik op de scheidslijn van de geloven. Aan de Christelijke kant had je de Raiffeisenbank en de andere kant de Boerenleenbank Met voetbal de zaterdagscompetitie en de andere helft op zondag en met elkaar voetballen was niet mogelijk. Er waren twee fanfares en ik had geluk want ik zag ze beide op de scheidslijn maar ze gingen niet op elkaars gedeelte. Twee kermissen op verschillende tijdstippen op hun eigen locaties. En dan hebben we het over een dorp van toen ongeveer 3.500 inwoners. In de jaren 70 is dat allemaal naar elkaar gaan groeien en gingen de raiffeisenbanken en de boerenleenbanken samen en ontstond de Rabobank de naam samengesteld door de eerste 2 letters van de oude banken. Het waren allemaal coöperatieve banken en er waren 187 bankvergunningen. Het kunnen er wat meer af wat minder zijn geweest maar dat doet er niet toe. De banken waren zelfstandig en het hoofdkantoor van de RABOBANK konden alleen maar adviseren en toezicht houden en ontwikkelde nieuwe banken als die ergens anders moesten komen zoals in de steden. Dan had je ook overal leden bij de Rabobank. Sinds 1 januari 2016 is de RABOBANK 1 coöperatieve onderneming met 1 bankvergunning. Kan men tenminste net als de andere 2 banken gewoon ten gronde gaan en door de overheid gered worden en niet zichzelf redden door overwaarde roof ten koste van hun klanten en naar buiten uitstralen dat ze de beste bank ooit zijn. De Rabobank die zich in alle geledingen van de maatschappij zoals verenigingen, kerken, culturele doelen binnen werkte en ook politiek door de leden die ook meestal meerdere functies hebben en ook in de plaatselijke politiek zitten zoals ook uit mijn verhaal over Lage Zwaluwe blijkt heeft een meedogenloos imago en het hoogste aantal zelfmoorden.

Sipko Schat directeur van de Libor rente die de Rabobank 774 miljoen koste

De LIBOR- en EURIBOR- FRAUDE

Het ging om banken die actief waren op de geldmarkten. Hier leende men elkaar, een groep geselecteerde banken, waar de Rabobank ook bij hoorde rente en stelde men een tarief samen. En andere banken gebruikte dat rentetarief als basis voor derivaten zoals futures opties en swaps en ook hypotheken. Maar bij dekkingen kon het wel eens voordelig zijn om deze rente niet volgens de berekeningen te doen maar hoger of lager te stellen afhankelijk van de positie van de betrokken banken en de winst en of verlies wat opdat moment het beste uit kwam. Men speelde elkaar de bal toe. Het begint in juli 2012 naar buiten te komen. Pure zwendel oordeelt men. De betrokken banken die dat hebben gedaan dus ook de RABOBANK worden zwaar beboet en de Rabobank betaald 774 miljoen euro aan de autoriteiten in Amerika en Engeland en kopen strafvervolging af in Nederland door een deal met het OM. Op 28 februari 2018 besteed Zembla daar aandacht aan over de deal van 70 miljoen euro van de Rabobank en 240 miljoen voor SDM Offshore. Men is over de mentaliteit totaal niet te spreken van de Rabobank en niemand had verwacht de het beste jongetje van de klas dit zou doen En o/a een oud president van de Hoge Raad heeft bezwaar tegen deze deal die personen buiten het strafrecht houdt. Ook omdat men later weer berekenend kan doen, want als het fout gaat kan men het voordelig afkopen zonder risico in de gevangenis te komen. Ik laat dit allemaal even zien omdat het gewoon over een genadeloze meedogenloze mentaliteit gaat die ook gewoon nu nog in de bank zit.

Omdat deze totaal verkeerde mentaliteit ongestraft blijft, door de VOC verwevenheid in alle geledingen in de maatschappij, ook met de politiek met het CDA. Als de voorzitter van de RABOBANK iets mededeelde wat niet zo leuk was, dan had een uur later een woordvoerder van het CDA zich daar al achtergesteld. Ik heb dan ook vele twitters verzonden met “de RABOCDA” om de verwevenheid te laten zien. Maar deze schets van de mentaliteit is nodig anders zult u niet geloven dat de Rabobank die zich voordoet als de eerlijkste bank en het beste jongetje van de klas haar eigen klanten voor honderden miljoenen van hun overwaarde beroofde en alle wetten die er op betrekking hadden gewoon overtraden en nog steeds kunnen overtreden.

RABOBANK OVERWAARDE FRAUDE Een honderden miljoenen fraude direct na het begin van de crisis in 2008

Algemeen voor alle banken

CEO ABNAMRO De niet aflosbare hypotheek had nooit verkocht moeten worden. #x op TV bij RTL Z uitgezonden en toen verwijdert

Het is uiterst geraffineerd. Op deze blog hltp2011.blogspot.com zien w hoe, en dit geldt voor alle banken de wet belastingaftrek om het woningbezit te bevorderen, misbruikt als financieel instrument om de banken 100% meer winst per hypotheek te geven, namelijk de niet aflosbare hypotheek. En de nadelige gevolgen daarvan namelijk 100% verlies per hypotheek op de maatschappij werden afgewenteld. Gerrit Zalm geen echte bankier maar eerder politicus, heeft toen veel mensen klaagden dat zij met hun hypotheek onder water stonden die, met name de Rabobank maar ook de andere banken gingen innen, waardoor er zeer veel mensen in de problemen kwamen, op RTL Z toen nog op RTL 7, op TV verklaard dat men nooit deze niet aflosbare hypotheek had mogen invoeren. Door de politieke contacten met CDA en de ABNAMRO die op dat moment nog 100% Nederlandse Staat was is dat een paar uur later van de buis gehaald omdat dit zeer nadelig voor de RABOBANK was. Wat in de blog hltp2011.blogspot.com ook te lezen is, is dat bij een crisis die zich afspeelde zoals in 2008 waardoor de waarde van de huizen omlaag tuimelden, de mensen met een normale hypotheek niet direct in de problemen raakte omdat door aflossing de hoogte van de hypotheek was gedaald waardoor de daling van de waarde van de woningen alleen voor minder overwaarde zorgde. Maar de niet aflosbare hypotheken niet. Die kwamen gelijk onder water te staan. De banken hebben met de niet aflosbare hypotheek verschillende wetten overtreden. Dat is hiervoor al vermeld. Een daarvan is dat de banken dit nadelig effect aan de hypotheekgevers, de klanten dus, in verband met de zorgplicht hadden moeten melden, en mogelijkheden om de oude hypotheekvormen te nemen overeind moeten. Maar men verplichte iedereen zo’n hypotheek te geven, en in de volkstaal te nemen.

Het echte lieverdje van de klas die echter door de hoge verdienste van de CEO die zijn klanten niet besteelt als slecht en onaanvaardbaar wordt voorgesteld

De ABNAMRO en ING kwamen door de crisis in 2008 onmiddellijk in de problemen en moesten door de overheid gered worden. Zij moesten verplicht omdat het zichtbaar was, de enige wettelijke manier, namelijk het huis openbaar verkopen waardoor er door de gedaalde prijzen grote verliezen werden geleden. Omdat zij niet anders konden dan de juiste waarde en verliezen door de waardedalingen van het woningbezit waar hypotheken opzaten in hun balansen op te nemen alsmede de stijging van niet gedekte restschulden die ook mogelijk op langere termijn niet konden worden gegeind. Dat gaf gelijk problemen voor de verplichte liquiditeit en solvabiliteit ratio’s en moest men ingrijpen.

Het moderne Rabobank personeel van een genadeloze bank

DE RABOBANK OVERWAARDE FRAUDE

Hoe komt het nu dat de Rabobank de grootste hypotheekverstrekker van Nederland niet door deze crisis in de problemen is gekomen terwijl juist de niet aflosbare hypotheken zorgde voor onbalans bij de andere banken? En de Rabobank zich kon blijven presenteren als een volledig solide bank? Dan moet je wel iets weten van banken en bedrijvenconstructies zoals de conglomeraten die de banken in Nederland zijn waar de Rabobank op dat moment alleen al 187 bankvergunningen had met daaraan gekoppelde zelfstandige banken. Ik heb in een ver verleden een privédetectivebureau gehad gespecialiseerd in fraudes opsporen met name met bedrijfsconstructies en getracht om in Rusland, toen nog zeer bevriend met Nederland en later via een in Duitsland gevestigd bedrijf van mij een kleine bank in Portugal op te kopen. Dat ging niet door omdat ik niet een mede investeerder kon vinden om banken te kopen. De prangende vraag is hoe kan ik het nu uitleggen deze vorm van fraude, zodat het voor de slachtoffers duidelijk is?

Deze overwaarde fraude kent twee soorten slachtoffers in 2008.

1. De mensen die door de dalingen van de waarde van het huis werden geconfronteerd met het feit dat de waarde van het huis lager was dan de hypotheek. Eigenlijk is dat geen overwaarde fraude maar in Ieder geval strafrechtelijk handelen, door het verschil op te op te eisen. Andere banken lieten mensen waarvan de huizen onderwater stonden maar met rust als men de hypotheek maar bleef aflossen. De Rabo is daar pas later mee begonnen omdat er deining over ging ontstaan. Maar wat er door de toen ondoorzichtige structuur van de Rabo niet opgemerkt werd, kennelijk ook niet door de registeraccountants, omdat er verschillende accountantskantoren waren die de zelfstandige Rabobanken controleerden dat er sprake was van ernstige vormen van overtredingen van de hypotheekwet. Door via eigen onroerend goedbedrijven de woningen op te kopen, en dat is ten strengste verboden, kon men de waarde van de woningen op peil houden en had men naar buiten toe geen problemen. Door de verdeeldheid van de verslaglegging hadden de accountants ook geen overzicht over het totaal en kon dit misdadig gedrag voortgaan en plaats vinden totdat de Europese commissie van de Rabobank eiste dat hun structuur gelijk aan andere banken werd. Men heeft er geen N.V, van gemaakt, maar de 187 vergunningen zijn teruggebracht tot 1 vergunning en kan er 1 registeraccountant controleren die wel overzicht heeft.

De huizenbezitter met de Rabobank een aandeel in elkaar wordt lief geholpen totdat het aandeel alleen Rabobank is

2. De mensen met de echte overwaarde fraude zijn de mensen, en dat waren er ook tienduizenden, die de hypotheek niet meer konden betalen en daardoor in de problemen kwamen. Die woningen hadden over het algemeen een grote overwaarde. De mensen wilden natuurlijk hun huis niet kwijt, wat wel na een paar maanden achterstand zou gebeuren, en zelfs zou moeten omdat de verkoop de enige manier is voor de hypotheeknemers de banken dus om hun schuld betaald te krijgen. Maar wat deed de menslievende haha Rabobank die gingen deze mensen helpen. De termijnen die niet werden betaald werden bij de hypotheekschuld opgeteld. Dat kan wel beperkt om even de gelegenheid te geven weer voldoende inkomen te krijgen, maar na een paar maanden moet de woning verkocht worden. De enige wettelijk manier om de hypotheekschuld terug te krijgen. Wat is het gevolg voor de klanten van de Rabobank?

Voorbeeld: u had een woning met een waarde op dat moment in van € 200.000,– De terugval van de waarde van de woning € 225.000,– had al voor een verlies van € 25.000,– gezorgd. U had nog een hypotheek van € 150.000,–. Omdat men de hypotheek niet meer kan betalen wordt door de Rabobank de woning verkocht. Tegen uw zin natuurlijk, maar na de verkoop heeft u geen huis meer, maar wel € 50.000,– waar dan nog laten we zeggen € 20.000,– aan kosten afgaat € 30.000,– op uw bankrekening staan. De executiewaarde kan lager zijn maar er is altijd wat over. En u bent hoe dan ook schuldenvrij wat dat betreft. En u kunt dan na vijf jaar in betere tijden weer een huis kopen en een hypotheek krijgen.

Maar wat doet de o zo vriendelijke maar achterbakse crimineel denkende Rabobank? Die gaat u helpen. De termijnen worden bij de hypotheek opgeteld. Keer op keer. Wat is nu het juridische gevolg? De hypotheekwet wordt overtreden want de bank kan alleen maar de hypotheekgelden terugkrijgen door verkoop van de woningen en dat gebeurt niet. Er gebeurt iets heel anders, namelijk de Rabobank begint door de niet betaalde termijnen bij de hypotheekschuld op te tellen sluipenderwijs de woning toe eigenen. Wat ten strengste verboden is in de hypotheekwet. Door bijtelling van de achterstanden met boetes enzovoort gaat de overwaarde steeds kleiner worden wordt door de schulden bijtelling steeds meer eigendom van de Rabobank. En dat is ten strengste verboden bij de hypotheekwet die als enige manier om de hypotheekgelden te innen verkoop van de woning verplicht. Iets anders overeenkomen is wettelijk nietig. Hier is zelfs niets overeengekomen of misschien af en toe wel wat dan toch nietig is volgen de hypotheekwet, maar als de overwaarde langzaam helemaal is overgeheveld als schuld naar de bank wordt er alsnog verkocht. De gevolgen van deze roof is verschrikkelijk voor de betrokkenen en hun verdere leven.

Voorbeeld als boven omschreven: we gaan nu uit van de overwaarde van € 30.000,–. Stel dat de aflossing op basis annuïteiten € 850,– per maand is dan is dat € 10.200,– per jaar en dan zou de waarde in 3 jaar naar de bank zijn overgeheveld. Maar het is veel korter. Over de niet betaalde termijnen wordt nu ook rente berekend en meestal zitten er boetes aan vast voor het niet aflossen zodat de woning door de schulden al rond 2 jaar volledig eigendom is van de bank. Alleen niet op papier. De woning wordt alsnog verkocht maar bij de Rabo ging dat ook sluipenderwijs naar een van de onroerendgoedmaatschappijen van de Rabobank. Wat ook ten strengste verboden is maar door de onoverzichtelijk structuur toen niet gezien werd. Wat zijn de gevolgen voor de Rabobankklant in deze positie? Die is zijn huis alsnog kwijt. Maar anders dan bij het vorige voorbeeld waarbij de wet gevolgd werd en men minimaal schuldenvrij was maar meestal iets over had, werkt het nu totaal andersom. De overwaarde is omgezet in schuld naar de bank zodat de klant een restschuld heeft van € 200.000,– voor de rest van zijn leven en de bank ten alle tijden als men doorheeft dat er weer inkomen is dat kan gaan proberen te innen. De woning die door er nu 100% schulden 100% eigendom van de Rabobank is geworden staat gestald in een onroerendgoedmaatschappij van de Rabobank. Zou de restwaarde nu dus € 200.000,– later kunnen worden geint , dan heeft men in feite de Rabobank 2x de waarde van de woning vergoed gekregen. De eerste keer is natuurlijk door de woning te verkopen en mogelijk ook nog een stukje profiteren stijgende huizenprijzen. Geen wonder dat men zo’n groot kantoor kan bouwen bij de Criminele Rabobank

En omdat de banken zelf de crisis veroorzaakt hebben weet mem ook wel dat na verloop van tijd de woning kan worden verkocht en er zelfs winst door waardestijging kan worden verkregen. Kijk maar nu wat er gebeurd is met het tekort aan woningen. De Rabobank hebben grote winst gemaakt de volgens de hypotheekwet gestolen, en de zich toegeëigende woningen. Het moet om tienduizenden woningen gaan en de fraude zou wel eens boven de miljard kunnen zitten.

Rabovastgoedgroep Het verkilde stenen hart van de Rabobank

Dat de Rabobank de woningen zelf opkoopt via eigen bedrijven is gewoon gezegd door een Rabodirecteur op de TV bij Hollandse zaken van omroep Max op 20 juni 2012 en later in nog een uitzending die waren gewijd aan de zelfdoding van Nick van Leeuwen. Ik heb daar zelfs aangifte van gedaan. Als u interesse hebt moet aangifterabobank.blogspot.com de aangifte lezen. Maar natuurlijk is dat niet gehonoreerd omdat men kwa kennis daar niet toe staat is in NL kennelijk. Daar komt bij dat ik de aangifte deed en de klasse justitie niets van mij wil aannemen vanwege dat verleden. In Nederland redeneert men heel makkelijk u bent geen partij dus er is geen zaak. Die is er natuurlijk wel. Iedere Nederlander die een misdrijf ziet en dat heb ik gedaan en gezien op TV ook al is dat later, heb daar volgens de Nederlandse wet, aangifte van gedaan. Als ik dat niet had gedaan had ik in principe strafbaar geweest.

Het OM Breda met weinig zicht en kennis de megafraude te ontmantelen

Maar nu overtreed het OM de wet door gewoon irrationele argumenten te gebruiken om niet tot vervolging over te gaan van een duidelijke niet mis te verstane fraude en oplichting van tienduizenden mensen. Daarmee bezorgen ze onze samenleving giga schade. Een gevolg is ook dat het aantal zelfdodingen bij de Rabobank aanzienlijk hoger ligt dan bij de andere banken terwijl het OM niets doet. Mogelijk uit functieoverwegingen en behoudt van status.

Oproep aan het OM DOE U WERK en doe onderzoek naar deze fraude, en zorg dat de TOP gearresteerd wordt die schuldig zijn, nu nog of zijn geweest zodat er eens eindelijk zware straffen worden gegeven aan de criminelen die dit soort fraudes onder hun leiding lieten voortbestaan in de gevangenis terecht komen. Dan mag de president van de hoge raad bij zijn aantreden als president hebben gezegd bij buitenhof TV dat het strafrecht geld voor kleine criminelen en niet voor de grote, dan is dat een pertinente leugen en moet Mr. Maarten Feteris maar vetrekken als hij er nog zo over denkt. Want het wanbeleid van de regeringen van de afgelopen decennia waardoor er ook een hoog aantal zelfdodingen zijn, dienen er ook lieden daarvan in de gevangenis te komen. Een van de voorgangers van Mr. Maarten Feteris en de toenmalige Hoge Raad hebben al bepaald, omdat het politieke volkje dacht dat zij als wetgever niet vervolgd konden worden, dat als er sprake is van stafbare feiten, en wanbeleid met als gevolg duizenden minimaal drieduizend zelfdodingen per jaar is dat, de minister-president en de minsisters en staatssecretarissen en een ieder die iets namens de overheid zaken regelt ongeacht de juridische status en persoonlijke titel, als ambtenaar moet worden beschouwt en daardoor strafrechtelijk te vervolgen is!!!. Het lijkt erop dat de huidige president van de Hoge Raad niet de juiste mentaliteit heeft gezien zijn uitspraak dit als er weer een geval wordt voorgelegd deze uitspraak van zo’n kleine 15 jaar geleden te effectueren.

Dik Wessels God hebbe zijn ziel maar wel betrokken als architect  geweest bij de hier onder vermelde mega fraude

Later zal er nog een artikel over de RABOBANK verschijnen in een artikel waarbij ook de oud Libor fraude directeur Sipko Schat van de Rabobank is betrokken en advocaten en mogelijk rechters en registeraccountants bij een faillisementsfraude die in 2011 al op papier is gezet en later is uitgevoerd en de familie die slachtoffer werd hun bezittingen ter waarde van honderden miljoenen euro’s kwijt raakte in een corrupte zwendel partij die zijn weerga niet kent om de gebouwen tegen 50% in hun bezit te krijgen.