Vrijmoed Crime

Misdaden van overheden
banken
het mr. titel circus

Bill & Belinda Gates foundation

De al decennia lang massamoord predikende Bill Gates die met de Pharmaceutische industrie minimaal 15% van de wereldbevolking wil uitroeien. Uiteindelijke doel terug brengen wereldbevolking naar 500 miljoen.

In het vorige artikel stel ik al de vraag of COVID-19 een chemisch wapen is? Ik heb aangegeven dat het vermoedelijk zo is. Uitgaande van bronnen uit verschillende hoeken op social media omdat de normale media in Nederland en zelf grotendeels in Amerika geen juiste en gecontroleerde berichtgeving geven. President Trump heeft verklaard op de televisie, dat het zeker is dat COVID-19 in een laboratorium in China is ontstaan en doet daar verder geen mededelingen over. Wat ik in het vorige artikel stel is op deze wijze bevestigd dat het blijkt te kloppen. Opvallend is dat president Trump niet de naam van Bill Gates noemt. Dat zal wel met politiek en bewijsbaarheid te maken hebben. Zeker is dat het laboratorium in Wuhan in China in handen is van de Bill Gates foundation.

Ik heb hieronder een soort documentaire neergezet over Bill Gates gemaakt door Irma Schiffers die indrukwekkend is. Het geeft de geschiedenis weer van de Bill & Belinda Gates foundation. En hier hebben we onmiddellijk raakvlakken met Nederland en het RIVM die innige banden onderhoudt met Bill Gates Foundation die volgens onze Nederlandse regering van Mark Rutte als filantroop geheel belangeloos zich bezig houdt met de pharmaceutische industrie en de wereld gezondheidsorganisaties zoals het WHO, die hij financiert. Een ding is duidelijk dat de volgens onze regering in Nederland volstrekte belangeloze filantroop zijn miljardenvermogen geheel belangeloos heeft zien verdubbelen. Ik wijs er nog maar eens op dat president Trump van Amerika hun deel van de financiering van het WHO waar onze regering en het RIVM hun beleid mede door laten bepalen, heeft ingetrokken vanwege de verregaande corruptie en ongewenste banden en financiering van de WHO door China. De video is belangrijk omdat als je gewoon iets opzoekt over Bill Gates er allerlei lezingen of interviews tevoorschijn komen waarin het thema is dat Bill Gates al 10 j of langer predikt dat er te veel mensen op de wereld zijn, en dat met virussen zoals CORONA 10 tot 15% van de wereldbevolking kan worden uitgeroeid waar, Bill Gates een groot voorstander van is. En we ons ernstige zorgen moeten maken in Nederland, omdat kabinet Rutte en het RIVM zich nadrukkelijk verbinden met een tot massamoord oproepende volslagen psychopaat die door zijn rijkdom alle greep op de werkelijkheid verloren schijnt te hebben, en kwistig strooiend met dollars en omkoping de plaats in neemt tussen GOD en de mensheid. Bill Gates.   

Een jaar of twee a drie geleden heeft Irma Schiffers vijf interviews gemaakt met Ronald Bernard. Een oud bankier die doorgroeide naar het hoogste niveau en daar had kunnen blijven zitten als hij was mee gegaan in rituelen waar kinderen werden misbruikt en vermoord. Men werkt zo, volgens Ronald Bernard, dat je gechanteerd kan worden om de financiële zwendel die op het hoogste niveau in de wereld plaats vindt, onder de de pet te houden. Ik heb alleen het eerste interview geplaatst omdat die het meest relevant is. De andere interviews kunt u vinden op de site van Irma Schiffer. Wat is nu het verbant met Bill Gates zou je zeggen? Dat zijn de verkrachtingsrituelen waar Ronald Bernard aan deel moest nemen en het weigerde en daardoor regelrecht de afgrond in ging. In de video over Bill Gates komt niet voor dat Bill Gates door personeel van hem, in persoon had aangeklaagd omdat zij gedwongen werden bij seksuele rituelen met kinderen toe te kijken, ook als de kinderen vermoord werden. Dit stond in een artikel uit 2017 van de newspaper New Punch USA over de rechtszaak tegen Bill Gates. Bill Gates is uiteindelijk niet veroordeeld, mogelijk door omkoping.

Wat onmiddellijk opvalt dat hier ook sprake is van ritueel kindermisbruik wat we ook in Nederland tegen komen. Ik ben om en nabij 20 jaar geleden een onderzoek gestart naar de kinderporno-industrie waar de top in Nederland bij betrokken is volgens CIA. Volgens de CIA heeft Nederland de grootste kinderporno-industrie van de wereld. Hieronder heb ik twee interviews neergezet. De tweede video is die van Annemarie van Blijenburgh die ik ook al in vorige artikelen erbij heb geplaatst.

Het gaat over seksueel misbruik van kinderen in rituelen die ook vermoord worden. Daar zien we dan weer verbanden met door Ronald Bernard gesignaleerde kindermisbruik op het hoogste wereldniveau waar dan weer Bill Gates bij betrokken blijkt te zijn. En Nederland de grootste kinderporno-industrie ter wereld heeft die ook op het hoogst niveau opereert waar ons Koningshuis bij betrokken blijkt te zijn, als de interviews kloppen. Dan zien we de zaak Epstein en de betrokkenheid van het Koningshuis van Engeland. Veel van deze mensen hebben dan weer connecties met de Bilderberggroep.

Uit de twee video’s komt naar voren de mogelijke betrokkenheid van ons eigen koningshuis. De eerste video is een interview met een slachtoffer die tijdens een rituele sessie is misbruikt en het geluk heeft gehad dat zij als enige is blijven leven.

Op mijn site staan allerlei artikelen over criminele activiteiten. Maar eerst wil ik opmerken dat Rutte heeft bepaald dat het centraal bureau voor de statistiek, als geheel onafhankelijk bureau de opbrengsten uit de criminele kinderporno-industrie en andere criminele activiteiten moeten meetellen bij de normale economie, want dat is ook economie. Onmiddellijk moesten we haast 700 miljoen euro in Europa nabetalen. Die bedragen die bijgeteld worden zijn natuurlijk gewoon met de natte vinger bepaald. We zien dan ook dat onze economie het beter doet dan de rest terwijl er steeds grotere armoede in Nederland komt. En de goede economie niet in onze portemonnee te merken is. We kunnen wel een beetje controleren hoeveel Mark Rutte zit te knoeien. Lees de rapporten van de rekenkamer maar na. De nabetalingen aan Europa geven in grote lijnen aan hoeveel er aan criminele gelden bij de economie wordt bijgeteld. En hoe Mark Rutte VVD de boel belazerd. We zien ook op deze site een artikel over de formele status van de Caraïbische Nederlandse eilanden. Dat zijn allemaal formeel gezien zelfstandige landen met een eigen jurisdictie. Alle criminele activiteiten van de Nederlandse overheid van Nederland in Europa worden daar witgewassen. Dat levert ons een plaats op de ranglijst van witwas paradijzen een vierde plaats op wereldwijd Lees maar na in andere artikelen.

Er zijn vermoedelijk nog meer verbanden te leggen. Maar het is duidelijk dat men hoe dan ook wil blijven zitten met harde en desnoods met criminele hand. Als een FVD aan het bewind zou komen moeten ze vluchten naar een Arabisch staatje waar ze min of meer ook gevangen zijn, of men gaat voor de rest van hun leven achter slot en grendel hier in Nederland.

Laten we er eest maar voor zorgen dat de banden tussen de massamoord predikende Bill Gates en zijn vrouw en onze besturen o/a RIVM verbroken worden. Dan rekent Trump wel af met Bill Gates en China.